۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

شاهرخ برای من، سمبل مبارزه و الگوی مقاومت بود


فرهاد شعبانی
September 14, 2015
در چند سال گذشته با مطالعه هر پیامش، با خواندن هر نامه اش، با شنیدن هر گفتار و کلامش، با پخش خبر هر اعتصاب غذا و مقاومت در مقابل شکنجه گران و زندانبانان بیرحم و بزدلش، این جمله را برای شاهد زنده این ادعا، رفیق محمد اشرفی تکرار کرده ام و به او می گفتم رفیق محمد : شاهرخ سمبل مبارزه و الگوی مقاومت است.
 براستی شاهرخ رمز تحکیم رفاقت و همبستگی مبارزاتی من و برنامه افق جنبش کارگری با کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و محمد اشرفی و شمار بسیار بیشتری از فعالین جنبش کارگری و تشکلهای مدافع کارگران در ایران بود. در چند سال گذشته شماری از برنامه های افق جنبش کارگری را به مقاومت و مبارزه، به اعتصاب غذا، تبعیدها و مقاومت هایش در برابر شکنجه گران، به  نامه ها و پیامهای صوتی و گفتگو در باره وضعیت او اختصاص داده بودم. 
جمهوری اسلامی، شاهرخ زمانی، زبان برا و آتشین طبقه کارگر و قهرمان مقاومت در زندانهای ایران و همسنگر ما در مبارزه برای سوسیالیسم را به قتل رساند. این جنایت و جنایتهای دیگر جمهوری اسلامی را هرگز نخواهیم بخشید.
***
شاهرخ نمی میرد. شاهرخ برای ما همیشه زنده است. آنهائی مرده اند که تصور می کنند با حذف فیزیکی شاهرخ او را کشته اند. مگر یادشان نیست که "آگوست سپیس" یکی از کارگران محکوم به مرگ رویداد "هاید مارکت" آمریکا قبل ازاینکه بدار آویخته شود در سخنانی خطاب به دستگاه حاکمه سرمایه داران چه گفت :
 او گفت : "اگر فکر می کنید با به دار آویختن ما می توانید جنبش کارگری را نابودکنید. جنبشی که میلوینها کارگر استثمار شده، میلیونها کارگری که در شرایطی دشوار کار می کنند و به دنبال رهائی خویش اند. اگر این باور شماست. پس ما را به دار بیاوزید.
با به دار آویختن ما پا بر جرقه آتش می گذارید. اما آنجا، و آنجا و آنجا، پشت سر شما و در مقابلتان و همه جا جرقه های آتش شعله ور خواهد شد و این آتشی است بزرگ و شما نمی توانید آن را خاموش کنید". براستی اگوست حقیقتی را بیان کرد. آتش جنبش کارگری را بورژوازی هرگز نتوانست خاموش کند.
با کشتن شاهرخ، عزم ما برای مبارزه در راهی که شاهرخ ها پا در آن نهادند جزم تر می شود. ما خواهان کالبد شکافی شاهرخ برای کشف حقیقت مرگ او هستیم. ما خارج از کشور را به سنگر مبارزه برای محکومیت قتل شاهرخ تبدیل خواهیم کرد. ما راه شاهرخ را با گرامیداشت یادش ادامه خواهیم داد. ما سنگر مبارزه برای سوسیالیسم را با یاد شاهرخ تقویت خواهیم کرد.
یاد شاهرخ و شاهرخ ها برای همیشه در قلبهایمان زنده خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر