۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

دیروز جمعه، ۱۶ مردادماه، فعالین کانون کارگران متحد ایران و کمیتۀ اقدام کارگری در «کرج» اقدام به توزیع تراکت هایی در سه منطقۀ سه راه گوهردشت، حدفاصل میدان شهدا و توحید و خیابان قزوین کردند.
با در نظرداشتن اعتراضات وسیع معلمان از اسفندماه سال پیش تاکنون و افزایش فشارها بر فعالین صنفی این حوزه، بخشی از تراکت های توزیع شده، دربرگیرندۀ شعارها و مطالباتی پیرامون مسائل معلمان می شده است، از جمله: «کارگر، معلم، دانشجو: اتحاد، اتحاد!»، «جای معلم در زندان نیست» و «بداغی، قنبری و عبدی، آزاد باید گردند!».
از دیگر شعارهای توزیع شده، «تشکل های مستقل کارگری، حق کارگران است» و «دستمزد مصوب ۹۴، زیر خط مرگ» بوده است.
روز جمعه فعالیت مشترک مشابهی در تبریز نیز صورت گرفت که گزارش آن در سایت «کمیتۀ اقدام کارگری» انتشار یافت.
پیش به سوی سازماندهی خود!
پیش به سوی «اتحاد عمل» برای هر چه وسیع­تر کردن اعتراضات خود!
تصاویر
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر