۱۳۹۴ مرداد ۳۱, شنبه

دادگاه ضد کارگری حکم ساختگی علیه بهنام را تایید کرد.

هفت سال و 10 ماه 15 روز حبس دوباره بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری تایید شد
در پی اوج گیری فعالیت و مبارزات حق طلبانه کارگران ، معلمان و زحمتکشان علیه بهره کشی و استبداد جمهوری اسلامی سرمایه داری در حراست و حفاظت از بهره کشی و غارتگری توسط  طبقه حاکم مخصوصا" پس از نوشیدن جام زهر توافق هسته در خوش خدمتی و خوش رقصی و نوکری به سرمایه داری  جهانی سرکوب فعالین و تشکل های کارگری و معلمی را به شدت تشدید کرده است.
تایید حکم کذایی علیه بهنام ابراهیم زاده به دنبال پرونده سازی با اتهامات دروغین پس از پایان حبس 5 ساله اش  توسط وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان خدمت گذاران سرمایه داری ، دادگاهی کردن محمود صالحی ، کوروش بخشنده ، زندانی کردن آرام و فواد زندی و رضا امجدی ، پرونده سازی دوباره علیه رسول بدافی که حکم 6 ساله اش در 13 مرداد 1394 تمام شده است ، پرونده سازی علیه اسماعیل عبدی ، بلاتکلیفی سعید شیر زاد ، تهدید به تبعید فعال کارگری شاهرخ زمانی  و ... مشتی از نمونه خروار است .
کارگران ، معلمان و مزبگیران تنها جرم این مبارزان ضد سرمایه داری دفاع از حق تشکل ، حق اعتصاب و اعتراض در دفاع از حق 65 میلیون مزدبگیر برای مقابله سازمان یافته با بهره کشی و تشدید استثمار طبقه سرمایه دار حاکم برای مقابله با بیکاری و تورم و گرانی است حاکمیت سرمایه داری می ترسد که در صورت ایجاد شدن تشکل های مستقل سراسری در بین مزدبگیران اعتصابات و اعتراضات کنونی از حالت بی برنامه و پراکنده و متفرق خارج شده و به صورت با برنامه ، سراسری و همبسته در آمده و ریشه دزدان و غارت گران سرمایه داری و خدمت گزاران سرمایه داری اختلاس گران هزاران میلیاردی و ریشه بهره کشی و ستمگری اسلامی و سرمایه داری را بخشکاند آنها در وحشت از دست دادن قدرت و ثروت به یغما برده از مردم در زندانها نیز دست از شکنجه و دادن حکم های دوباره علیه این مبارزین راه آزادی و برابری بر نمی دارند .
کارگران ، معلمان ، زنان و مردم زحمت کش فریاد زندانی سیاسی ، فریاد آزادی و برابری ، فریاد حاکمیت شورای دمکراتیک برای شماست علیه زندان و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزید.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

31/5/1394 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر