۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

ای ولله! ای ولله! - سرود مردمی ترکیه است که در جریانات اعتراضی به خاطر م...

۱ نظر: