۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

پیام شاهرخ زمانی از زندان خطاب به معلمین مبارز


معلمان مبارز و فداکار: 

شما که متحدان تاریخی کارگران بوده و هستید، بدون شک می دانید،

تنها ضامن تحقق مطالبات برحق ما، حضور در میدان مبارزه است به وعده و وعید های دروغین دولت و وزیرش توجه نکنید ، آنها طی طول عمر جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته اند ، فریب داده اند و سرکوب کردند.

با توجه به تداوم چند ماهه اعتراضات معلمان و پرستاران و همچنین اعتراضات چندین ساله بی وقفه کارگران که جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است و به دنبال حضور و تجمع باشکوه و سراسری دو هزار معلم برای آزادی نمایندگان شان، و به نمایندگی از 5 تا 6 میلیون خانوار از سراسر ایران در 31 تیرماه، علیه تبعیض و نابرابری و در شرایط حکومت نظامی، و با شعارهای «علیه فقر و تبعیض، معلم بپاخیز» و «معلم زندانی آزاد باید گردد»، رژیم بحران زده و جام زهر بالا کشیده جمهوری اسلامی در وحشت از ملی شدن این مبارزات حق طلبانه و پیوستن دیگر ستم دیدگان خصوصاً کارگران و پرستاران و شعله ور شدن جرقه انقلاب،  شروع به وعده و وعیدهای تو خالی برای شکاف در صفوف معلمان و جلوگیری از گسترش مبارزات آنان دارد؛ اعلام سیصد تا هشتصد هزار تومان افزایش حقوق از اول مهر توسط وزیر آموزش و پرورش وعده فریب کارانه ای است تا معلمان را از مطالبه حقوق برابر با تورم و پرداخت های هماهنگ باز دارد و یا وعده آزادی تنها سه نفر از نمایندگان معلمان که در زندانهای مختلف زندانی هستند، دقیقاً در راستای ایجاد نفاق و شکاف بین صفوف متحد معلمان و جلوگیری از مبارزات آن ها می باشد، معلمان و تشکل های مبارز آن ها باید با هشیاری و حضور متحدانه در میدان مبارزه و تعیین ضرب العجل برای خواسته هایشان، از جمله آزادی تمام نمایندگان خود، و اعلام مجدد مطالبه حقوق متناسب با تورم جاری و دیگر مطالبات خود ضمن خنثی سازی طرح شوم  جمهوری اسلامی سرمایه داری خود را برای یک مبارزه گسترده با برنامه ریزی جهت ایجاد کنفدراسیون و برنامه ریزی برای به میدان آوردن دانش آموزان و دیگر نیروها آماده کرده به سوی عملی کردن شعار معلم ، کارگر اتحاد ، اتحاد سازمان یافته حرکت کنند.
معلم ، کارگر  اتحاد ، اتحاد !!!
ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه ی استبداد!!!
شاهرخ زمانی ،زندان گوهر دشت 
10 مرداد 1394
تکثیر از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر