۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

مقیسه شنکنجه گر و مترسکی در نقش قاضی می خواهد رسول بداغی را مجددا" محاکمه کند.

در اخرین خبر دریافتی بیان شده است پرونده دروغینی که توسط سربازان پرونده ساز و گمنام امام زمان علیه رسول بداغی در شعبه 6 بازپرسی ساخته شده است به دادگاه شعبه 28 به ریاست بازجو  وشکنجه گر محمد مقیسه فرستاده شد
لازم به ذکر است که مقیسه و صلواتی دو قاضی جانی هستند که متعهد و وفادار به حفظ  منافع مافیای قدرت و ثرو.ت دزدان و اختلاس گران حاکم در جمهوری اسلامی سرمایه داری هستند ، این دو جزء قضاتی می باشند که فقط برای حفظ منافع مولتی میلیادر های حاکم به صورت ساختگی علیه فعالین و پیشروان کارگری و معلمان مبارز  دادگاه تشکیل می دهند و با دست مایه قراردادن پرونده های ساخته شده توسط سربازان گمنام امام زمان یا همان دزدان و اختلاس گران که پیروان صدیق امام زمان هستند در دادگاههای فوق نقش مترسکی قاضی را بازی می کنند در حالی که تنها اختیار انها در این دادگاه های نمایشی قرائت حکمی است که متن اصلیش را سربازان گمنام به صورت یاداشت روی صفحه اول پرونده قرارداده اند .
با توجه به ترسی که جمهوری اسلامی سرمایه داری از رشد مبارزات کارگران و زحمتکشان دارد و با توجه به اینکه اعتراضات کارگران ،؛ معلمان و پرستاران به شکل اعتصاب و تجمع در کارخانجات و یا  مقابل ادارات دولتی و بخصوص مقابل مجلس هر روز بیش از روز قبل ادامه می یابد بطوری که مجلس حاکمیت اسلام که محل کار مرکز تخلف حدود 300 دزد که در اختلاس و ارتشاع و رانتخواری و بورسیه بازی دخالت گسترده دارند است، مجلس بطور مداوم در محاصره معترضین قرار دارد. اما آنچه از این اعتراضات نسیب کارگران و معلمان می شود چند سخنرانی با وعده و وعید فریب کارانه است ، در حالی که مجلسیان کارگران و معلمان معترض را فریب می دهند درست همزمان قوه قضائیه توسط قضاتی مانند مقیسه و صلواتی در جهت ترساندن و مرعوب کردن معترضان اقدام به محاکمه نمایندگان کارگران و زحمتکشان می کنند .
در مقابل چنین شگرد جمهوری اسلامی تنها می توان با همبستگی طبقاتی و اعتصابات واعتراضات سراسری مقابله کرده و جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی نمود ، برای همبستگی طبقاتی و  سراسری شدن اعتراضات احتیاج به فدراسیون و کنفدراسیون است که باید فعالین و پیشروان کارگری و معلمان با ایجاد هیت موسس فدراسیون مرکب از نمایندگان تشکل های موجود اقدام نمایند تنها در این صورت است که می توان اعتصابات و اعتراضات را از پراکندگی نجات داده و به شکل سراسری و متحدانه در آورد ، اگر فدراسیون سراسری ساخته شود با سازماندهی مبارزات توسط فدراسیون دیگر حکومت اسلامی و قضات ضد مردمی آن جرائت نمی کنند نمایندگان کارگران و معلمان را زندانی و محاکمه نمایند ، و بدون شک با سازمان دهی متحدانه و سراسری می توان جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد ضمن کسب مطالبات خود، شرایطی را ایجاد می کند که امکان حفظ مطالبات کسب شده را نیز بدست می آوریم.همچنین اگر ما دارای فدراسیون سراسری باشیم اعتراضات قدرمندی مانند اعتراضات و اعتصابات مس سرچشمه  که هر روز گسترده تر می شود براحتی می توانند تمامی خواسته هایشان را کسب کنند.
 کارگران و معلمان پیشرو همین امروز اقدام به ایجاد فدراسیون کنید، بدون شک رفقا و دوستان و هم طبقه های ما در مس سرچشمه  به عنوان نمونه نیاز مبرم به حمایت های سراسری و متحدانه دارند و بقیه کارگران نیز متقابلا" به کمک و حمایت های کارگران مس سرچشمه احتیاج  دارند  و صد البته چنین کاری( ساختن فدراسیون سراسری) تنها توسط فعالین و کارگران و معلمان و پرستاران پیش رو ممکن خواهد شد .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/6/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر