۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

بیانیه 128

بیانیه 128
با اعتراضات گسترده خواهان آزادی رسول بداغی شویم !!!
رسول بداغی باید امروز آزاد می شد.

اما نظام جمهوری  اسلامی سرمایه داری ذاتا" با آزادی انسانها دشمن است و از هر طریق ممکن تلاش می کند همه ی آزادیها را محدود و محدودتر کند و در این راه برای انسانهای فعال و آزادی خواه پرونده های دروغین با اتهامات واهی تشکیل می دهد، از طریق قضات شکنجه گر آنها را محاکمه می کند و هر وقت زمان حبسهای غیر قانونی تحمیل شده رو به پایان است اداره اطلاعات و قضات بازجو صفت پرونده مجددی علیه آنها تشکیل می دهند و محاکمه مجدد انجام داده حکم دیگری صادر می کنند همین روش را در خصوص رسول بداغی به کار برده اند .حدود سه ماه پیش علیه او پرونده دروغینی باز کردند و امروز که باید آزاد می شد به خانواده او گفته اند معلوم نیست چه زمانی آزاد شود شاید 4 یا 5 روز دیگر معلوم شود .
نظام جمهوری اسلامی با وعده سر خرمن دادن می خواهد مبارزات معلمان آزادی خواه را که خواهان آزادی فوری رسول بداغی بودند محک بزند .این حکومت دزدان و اختلاس گران که همگی در حاکمیت قرار دارند هر انسان درستکار و فداکار را به زندان می اندازند تا مبادا کسی مزاحم دزدیها و اختلاسهای کلان آنها شود دولتمردان حکومت امام زمان و مولتی میلیاردرهای نظامی – روحانی در غارت ثروتهای ملی با هم در رقابت بوده اما در سرکوب فعالین و مبارزان دستشان در یک کاسه است .
معلمان مبارز ، کارگران ، پرستاران ، دانش آموزان و جوانان، اگر رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری بتواند رسول بداغی را در زندان نگه دارد بدون شک با بقیه نمایندگان شما نیز چنین خواهد کرد . امروز وظیفه همه اقشار مبارز و زحمتکش است که دست به اعتراضات گسترده بزنند و از دستگیری و زندان نترسند چرا که این نظام با تمام چنگ و دندان نشان دادنش پایه های فکری اش با توجه به جنایاتی که انجام داده و می دهد و با توجه به همنوعانش مانند داعشی ها و طالبانی ها که انجام می دهند کاملا " متزلزل شده است . این نظام علیرغم قدرت نماییش از درون پوسیده است  به همین دلیل است که به همه ی کشورهای خارجی هر چه که بخواهند باج می دهد درست مانند نظام شاهنشاهی که با رشوه دادن به خبرگزاریهای جهانی بی اعتباریش را لاپوشانی می کرد نظام جمهوری اسلامی نیز با باج دادن می خواهد پوسیدگیش را وصله و پینه کند .
معلمان ، پرستاران  و کارگران هر چه بیشتر اعتراض کنید به همان میزان پایه های این حکومت امام زمانی دزدان و اختلاس گران بیشتر فرو خواهد ریخت ،سالهای اخیر ثابت کرده است حکومت جمهوری اسلامی با دستگیری هر فعال و مبارزی یک میخ بیشتر، به تابوت خود میزند .
چگونه می توان چشم انتظاری دختران رسول بداغی را دید و سکوت کرد تا ماموران مزدور رسول بداغی را در زندان نگه دارند ؟چگونه می توان در مقابل دوقلوهای خردسال رسول بداغی  که سالهاست چشم امید به امروز دوخته بودند که پدرشان آزاد خواهد شد و آنها در آغوش پدر جای گرفته او را بوسه باران خواهند کرد و اکنون فاشیستهای اسلامی مانع آزادی پدر این دختران خردسال شده اند، آبا می توان بی تفاوت بود؟
پرونده جدید و اعتراض رسول بداغی به قاضی جعفری داده شد بود و این قاضی حامی دزدان و اختلاس گران اعتراض را نپذیرفته و پرونده را مجددا" به شعبه 15 به ریاست جلاد صلواتی برگرداند ه است .
ما ضمن محکوم کردن عدم آزادی رسول بداغی و تشکیل پرونده جدید علیه او به قضات حامی دزدان و اختلاس گران هشدار می دهیم سرنوشت ایادی سلطنت را فراموش نکنید انقلاب شکست خورده 57 هنوز تمام نشده است و آتش زیر خاکستر است و این بار وقتی شعله ور شود آتش خشم مردم دامن ایادی جمهوری اسلامی و دزدان و اختلاس گران را خواهد گرفت و همان گونه که ساواکی ها از خشم توده های مردم  جایی برای پنهان شدن نداشتند این بار سربازان گمنام امام زمان و قضات ضد انسانی و ضدقانونی وام دار چون صلواتی ها و مقیسه ها استخوانهایشان زیر پای مردم خرد خواهد شد و بدانید بدون شک  نتیجه خیانتها و حرکتهای ضدانسانی خود را خواهید دید.
 ما بدون هیچ وعده و وعیدی و بدون هیچ شرط و شروطی خواهان آزادی رسول بداغی هستیم .
ما از معلمان ، کارگران ، پرستاران و جوانان می خواهیم ضمن آماده شدن و سازماندهی خود در تشکلها و فدراسیونها و کنفدراسیون برای آزادی رسول بداغی به صورت عاجل هر چه می توانید دست به اعتزاض بزنید آزاد شدن یا آزاد نشدن رسول بداغی نقطه عطفی است، جمهوری اسلامی  می خواهد قدرت اعتراضی و همبستگی شما را محک بزند با اعتراضات گسترده خود جواب درخوری به جمهوری اسلامی دزدان و اختلاس گران بدهید.
رسول بداغی آزاد باید گردد .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

13/5/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر