۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

تهیه وارسال گزارش

مقدمه:

برای سازماندهی و ایجاد هماهنگی وبرنامه ریزی و کارکرد تشکیلاتی در همین حین دوری از خرده کاری و دنباله روی از حوادث همچنین بدست آوردن و توزیع اخبار دقیق همینطورداشتن امکان تجزیه و تحلیل دقیق  ازشرایط و اوضاع سیاسی جمع آوری و توزیع اطلاعات  واخبار دقیق از محیط و شرایط و اوضاع،  صد درصد ضروری است.که لازم است رفقا ی عضو در هسته ها یا رفقای تنها از محیط خود و جاهای که دسترسی دارند گزارش های تهیه کرده به یکدیگر ارایه کنند .وهر کدام در حد توان خود اطلاعات و اخبار در یافتی را پردازش کرده نتیجه بدست آمده را به صورت یک تحلیل در اختیار بقیه قرار بدهند تا  از این طریق کلیه دوستانی که بدون شناختن یکدیگر از طریق ایمیل ها باهم در ارتباط هستند سطح آگاهی ، توان سازماندهی و آگاهی اجتماعی ، سیاسی و خبری خود و گروه را ارتقاع بدهند.
لازم است در حینی که از طریق جمع آوری اخبار، تجزیه و تحلیل آنها و ارسال به بقیه رفقا که باعث رشد سطح مبارزه می شود در همین حال ایجاد پیوند قویتر میان دوستان می گردد به دلیل کمتر بودن شناخت فیزیکی از یکدیگر کمترین هزینه را خواهیم داد.کارکردن در درون گروهی که در اقصا نقاط کشورحضور دارند باعث می گردد اعضا بدون پرداخت هزینه های مالی زیاد یا دیگر هزینه ها از طریق گزارشات رفقای مورد اعتماد خود از تمامی نقاط اخبار و اطلاعات دقیق را بدست آورند .بر این مبنا هر کدام از رفقا در محل استقرار خود اول از تهیه و ارسال گزارس شروع می کنند و در مرحله دوم ضمن ادامه گزارش دهی اقدام به سازماندهی خود و افرادی می کنند که در نزدیکی آنها قرار دارند و توان فعالیت در هسته های مطالعاتی و سپس تشکیل هسته های تبلیغی، ترویجی و تهیجی را دارند در مرحله سوم این هسته ها می توانند در حد توان خودبه سازماندهی توده کارگران و محلات کارگر نشین اقدام کنند. این هسته ها می توانند در کارخانه جات ، محلات و درون تشکل های توده ای مانند سندیکاها ، اتحادیه ها ، انجمن های صنفی ، صندوق های همیاری ، تیم های ورزشی بخصوص تیم های فوتبال ، تعاونی های مسکن و ... تشکیل شوند . که البته اعضای این هسته ها در حالی که عضو تشکل های توده ای هستند ولی نباید غیر از اعضای هسته کسی دیگر از وجود هسته و فعالیت اعضای آن اطلاع داشته باشد.و همچنین رفقا عضو در هسته ها یا رفقای منفرد بهتر است خود آستین ها را بال زده در کارخانه جات یا محلاتی که تشکل ندارند  اقدام به جمع آوری افراد فعال اطراف خود در محل کار یا زندگی برای تشکیل تشکل های نام برده در بالابکنند.در صورتی که نیاز به کمک داشته باشند از طریق گزارشات ارسالی به بقیه رفقا اعلام کنند تا بتوانیم در انجام ایجاد هسته وتشکل به یکدیگر کمک کنیم.با توجه به موارد بیان شده معلوم می شود که گزارشات دقیق و اصولی چقدر می تواند پر اهمیت بوده ودر راه انجام مسئولیت ها به ما کمک کنند.
خصوصیات و مراحل تهیه گزارش :
(گزارش باید مختصر و مفید باشد ولی مختصر و مفید بودن نباید باعث شود موارد ی از گزارش حذف شوند.)


1-   اهداف ما از تهیه گزارشات چیست؟
2-   موضوعات گزارش ما چه باید باشند؟
3-   انواع گزارش وگزارشات مورد نیاز ما چیست؟
4-   از چه روش و مکانیسم های برای  تهیه گزارش می توانیم استفاده کنیم؟
5-    کدام موارد نباید در گزارشات نوشته شوند؟
6-   کدام موارد باید در گزارشات نوشته شوند ؟
7-   گزارش را به چه  ترتیبی باید بنویسیم؟
8-   چگونه می توانیم از گزارشات استفاده کنیم؟


1- اهداف ما از تهیه گزارشات چیست؟
الف – برقراری ارتباط منظم میان همرزمان.
ب- برنامه ریزی دقیق ، سراسری و متمرکز با دخالت و اظهار نظر تمامی رفقا و با استفاده از گزارشات و تحلیل های ارایه شده از طرف رفقا.
پ- جمع آوری اخبار ، اطلاعات ، تحلیل ها و تجربیات از تمامی رفقا و پردازش ، جمبندی و ارایه به تمامی رفقا جهت بالا بردن سطح اطلاعات ، آگاهی و دانش مبارزه.
ت- ارتقاع سطح مبارزه و اعتراضات با استفاده ار تحلیل و جمبندی های ارایه شده و انتقال تجربیات.
ث- برقراری ارتباط ارگانیک و سراسری کردن اعتراضات با محور قراردادن تلفیق کار علنی و مخفی.
ج- شناخت و ساخت مجموعه ای از مکانیسم های بازدارنده در مقابل سرکوبگری های  دشمن و ارایه به فعالین جهت مقابله با سرکوب ها.
چ- ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی در درون توده ها با ارایه اخبار دقیق و بدون سانسور.

2- موضوعات گزارش ما چه باید باشند؟
1 –بیلان کار خود(هسته یا فرد) :
ب- گزارش از مسئولیت های که به عهده گرفته ایم.
پ- گزارش از کار های ابتکاری خود.
ث- گزارش از تاثیرات مستقیم و جانبی مثبت و منفی کارهای انجام شده توسط گروه در محیط ودرون خود گروه.
ت – گزارش تحلیلی از اتفاقات جانبی
ج – گزارش از موانع داخلی و بیرونی در مقابل مسئولیت های پذیرفته شده.
چ – گزارش از کمک ها و امکانات داخلی و بیرونی هم سو با مسئولیت ها.
ح – گزارش از احتیاجات و نیاز های فردی و گروهی برای انجام مسئولیت هاو ابتکارات.
خ – ارایه پیشنهاد، انتقاد ، نظر و تحلیل در انتهای گزارشات .
      2 – گزارشات بیرونی :
الف – تهیه و ارسال گزارش از مکانیسم ها و روش های اعتراضی از جمله تجمع ، ...، اعتصاب ، تحصن کارگری و دیگر لایه های اجتماعی .
ب –  تهیه وارسال گزارش از روش کاری و مکانیسم های نیرو ها و نهادهای سرکوب گر از قبیل نحوه آرایش در هنگام سرکوب ، قبل و بعد از سرکوبها
پ – تهیه و ارسال گزارش از روش های نیروهای دولتی ، نظامی و امنیتی و نهاد های آنها پس از اتمام اعتراضات  نوع برخورد ها از قبیل دستگیری ها ، پرونده سازیها بر علیه کارگران ، فعالین لایه های مختلف اجتماعی .
ت –  تهیه وارسال گزارش از روش و شکل کاری و برنامه های نهاد های مختلف در کارخانه جات ، مراکز تولیدی و خدماتی ، در دانشگاه ها ، مدارس و محلات .
ث – تهیه وارسال گزارش از نحوه ، توانایی و ضعف های دفاعی کارگران و لایه های مختلف د ر مقابل سرکوب ها ( قبل از سرکوب ، بعد از سرکوب و در حین سرکوب)
ج – تهیه و ارسال تحلیل و نتیجه گیری  خود مان از اعتراضات ، سرکوب ، پیروزی ها ی بدست آمده از اعتراضات ودفاع  همچنین اعلام نقاط قوت و ضعف اعتراضات و تاثیرات آنها.
چ - تهیه و ارسال گزارش از نیروهای بی طرف (ظاهرا" ) ، بینا بینی در مقابل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اعتراضات، سرکوب و دفاع و بررسی و نتیجه گیری از عملکرد نیروهای فوق و ارایه تحلیل اینکه چگونه می توان روی اقشار بی طرف و بینا بینی تاثیر مثبت گذاشت.
ح – تهیه وارسال گزارش از نیروهای که به صورت غیر مستقیم در سرکوب و حمایت از سرکوب شرکت دارند.مانند رفرمیست ها، لیبرالها ، سوسیال دموکرات ها و ...
خ – و مواردی که هر کدام از رفقا صلاح بدانند.

3-   انواع گزارش وگزارشات مورد نیاز ما چیست؟

گزارشات بر مبنای موارد استفاده و داده ها و اطلاعات محوری برای تهیه ی آنها بسیار متنوع هستند از جمله :
1-      گزارش اداری
2-      گزارش خبری
3-      گزارش آماری
4-      گزارش تحقیقی
5-      گزارش توصیفی
6-      گزارش تشریحی
7-      گزارش تحلیلی
8-      و ...
در همین حال از نظر ارایه گزارش به سه نوع می توان ارایه نمود که عبارتند از :
1-      گزارش شفاهی
2-      گزارش کتبی
3-      گزارش تصویری (مصور)
منظورما از گزارش هیچ کدام از موارد بالا نیست هر چند در تهیه گزارشات از سبک گزارش نویسی به صورت یکی یا ترکیبی از سبک های بالا استفاده خواهد شد ولی درانواع گزارشات بالا  از مواردی مانند مشخصات دقیق موضوع گزارش و مشخصات گزارش گر باید به عنوان مستندات گزارش بیان یا نوشته شود در حالی که در گزارشات مورد نظر ما هیچ گونه مشخصاتی که باعث شناسایی گزارش دهده باشد نباید در گزارش نوشته شوند.
گزارش های موردنیاز ما از نظر محدوده وبیان موضوعات و مضمون به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از :
1– گزارش داخلی (بیلان کار)
2- گزارش بیرونی :
الف – گزارش از اعتراضات کارگری و لایه های مختلف اجتماعی
ب – گزارش از اوضاع سیاسی و شرایط  عمومی جامعه  وجنبش ها اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی آنها
پ – گزارش از گروه های سیاسی و عملکرد آنها
ت – گزارش از اوضاع و شرایط مختلف جهانی و تاثیرات آن در جنبش کارگری
ث – گزارش ازوضعیت و اوضاع وشرایط نظام حاکم و تواناییها و ضعف های آن
همچنین گزارشات مورد نظر ما از لحاظ زمان ارایه نیز به دو دسته تقسیم می گردند.که عبارتند از :
1-   گزارشات منظم
2-   گزارشات نامنظم
1-   گزارشات منظم :
گزارشات منظم مربوط به گزارشات داخلی است که به طور منظم طی سیکل زمانی مشخص مثلا" هر 15 روز یا یک ماه تهیه و ارسال می شود.در این گزارشات افراد یا هسته ها از کار کرد و میزان پیشرفت و یا موانع موجود در مقابل فعالیت خود تهیه کرده ارسال می کنند.در این گزارشات ضمن بیان موفقیت ها ، شکست ها، کم کاری یا کندی کارها افراد یا هسته پیشنهاد ، انتقاد ، نظر و رهنمود های مورد نیاز را ارایه می کنند . از سوی این گزارشات در صورت نیاز می توانند قبل از زمان موعود نیز ارایه شوند.
2-   گزارشات نامنظم :
گزارشات نامنظم معمولا" به موضوعات بیرونی ارتباط دارد.که هر وقت اتفاقی رخ به دهد یا احساس نیاز به تحلیل موضوعاتی باشد یا رفقای که در نقاط دیگر هستند تقاضای بررسی و تحلیل بکنند گزارش تهیه و ارسال می شود.
همانطوری که گفته شد این گزارشات مربوط به اتفاقاتی است که در اطراف ما و محیط کار و زندگی ما رخ می دهندکه هر کدام به نوعی و با درجات متفاوتی در زندگی ، مبارزات ، پیروزی و شکستها ی طبقه کارگر بخصوص جنبش کارگری تاثیر می گذارندکه باید تاثیرات مثبت و منفی و عوامل تسریح کننده ، عوامل باز دارنده موضوع فوق بادر نظر داشتن کلیت و جزییات به صورت مختصر و مفید مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
4- از چه روش و مکانیسم های برای  تهیه گزارش می توانیم استفاده کنیم؟

توضیح اینکه ما باید حدال امکان از روشهای برای تهیه گزارش استفاده کنیم که هر چه بیشتر به یقین بودن  ودرستی  موضوع اطمینان حاصل کنیم.
1-      با حضور در محل وقوع
2-      اعزام کسی به محل وقوع
3-      پرسش از افرادی که در مرکز اتفاق قرارداشتند
4-      پرسش از افرادی که در حاشیه قرار داشتند.
5-      استفاده از اخبار جانبی که بوسیله دوستان، اقوام و افراد ناشناس بیان می شود.
6-      استفاده از اخبار نیرو های بینا بینی
7-      استفاده از اخبار حاشیه ای نیرو های دشمن
8-      استفاده از اخبار و اطلا عات داخلی نیرو های دشمن.
9-      استفاده از شرکت کنند گان ، رهبران و سازماندهندگان اعتراضات.
10-  جمع آوری شایعات و بررسی تاثیرات آنها با بررسی منابع ارایه دهنده که می تواند در جمع بندی ها کلی و تهیه گزارشات با آگاهی به شایع بودنشان مورد استفاده واقع شوند.
11-  تهیه گزارشات از جزئی ترین اخبار و صحبت نیرو های دشمن می توان برای کشف برنامه های دشمن استفاده بسیاری کرده در برخی موارد به طور غیر مستقیم قبل از وقوع اعتراضات از آنها اطلاع بدست آورده به کمک شان بشتابیم.
12-   با استفاده ترکیبی از روش های بیان شده.
13-   استفاده از هر روشی که برای تهیه کنندگان گزارش ممکن باشد که دارای ضریب امنیتی هرچه بیشتری داشته باشد.
لازم به تذکر است که اخبار بدست آمده باید به ترتیب الویت حضور افراد در اعتراضات طبقه بندی شوند.همچنین پردازش و تجزیه و تحلیل با بیان منابع ارایه دهند اخبار به ترتیب الویت و درجه درستی آنها در گزارشات ارایه شوند.. حتی می توانیم در انتهای گزارش  میزان در صد صحتی که برای شان قائل هستیم را بیان کنیم.
تو.جه دقیق به میزان صحت اخبار و اعلام  در صد درستی آنها در گزارشات باعث می شود تجزیه و تحلیل و استفاده از آنها هر چه دقیق تر شود.تا از انحرافات اختمالی جلو گیری شود.اگر تحلیل ها و جمع بندی ها هر چه دقیقتر باشند به همان میزان پیروزی های بیشتری برای طبقه کارگر بدست خواهد آمد.

5-کدام موارد نباید در گزارشات نوشته شوند؟
در گزارشات ارایه شده هیچ گونه اطلاعاتی از خود ، گروه و هسته ی مان نباید ارایه کنیم.یعنی مواردی که باعث شناخته شدن می شوند نباید در گزارشات آورده شود.در همین حال حذف موارد فوق نباید باعث ناقص شدن گزارش گردد.گزارش طوری تهیه شود که در حین ارایه دقیق موضوع از زوایای مختلف نام و نشان  افراد شرکت کننده به طور خاص بیان نشود.هر فردی می تواند نام مستعاری برای خود انتخاب کند و گزارشات را با آن نام ارایه نماید.همچنین هر هسته و کمیته می توانند ( البته ضروری است) نام مستعاری انتخاب کرده سپس گزارشات را با آن نام ارسال نماید.


6 - کدام موارد باید در گزارشات نوشته شوند ؟

گزارش باید مفید و مختصر در همین حال کامل باشد.
موضوع گزارش باید از زوایای مختلف و بی طرفانه تهیه شود اما در انتها تحلیل و نظر فرد نویسنده یا هسته مربوطه جداگانه ارایه گردد. زوایای مربوطه می توانند به عبارت زیر باشند:
1-      از زاویه دید جنبش کارگری وتشکل های کارگران و کارگران منفرد
2-      از زاویه دید اقشار و لایه های دیگر
3-      از زاویه دید نیروهای بینا بینی
4-      از زاویه دید نیرو های سرکوب گر

 درمجموع تمامی محور ها ، زوایا ، اتفاقات ، تاثیر گذاری و تاثیر پذیری موضوع گزارش را باید نوشت فقط باید مواردی از موضوع که به شناسای نویسنده گزارش و هسته و یا افرادفعال و مبارز مربوط می شود نباید در گزارش نوشته شود بنابراین می توانیم زمان و چگونگی شروع و نتایج بدست آمده و چگونه می توان از تاثیرات منفی جلو گیری کرد . و چگونه می توان تاثیر مثبت را افزایش داد، اعمال و عکس العمل های متقابل نیرو های درگیر در مبارزه را نوشت.
در مورد اعتراضات کارگری و دیگر اقشار باید مشخص کرد با چه تاکتیک های می توان اعتراضات را گسترش داد.باید محورها و توانایی های بالقوه و موانع موجود و احتمالی در محیط را تشریح کرد . در گزارشات ضمن اینکه هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با مشخصات نیروهای خودی نباید نوشته شود بر عکس در رابطه با نام و مشخصات وکارهای که مهره های دشمن و نهادهای دولتی را  به طور دقیق نوشته شوند.
روشها ومکانیسم های که کارگران و اقشار دیگر در مقابل سرکوب به کار می برند باید با جزییات بیان شوند.محور های خاص که از ویژگی های آن موضوع محسوب می شود باید بطور شاخص بزرگ شود یعنی دقیق تر به آن پرداخته شود.از کلی گویی ها پرهیز گردد.
تهیه گزارش دقیق از شرایط عمومی شهر ، محیط زندگی و کارخانه جات و مراکز تولیدی و خدماتی همچنین شرایط عمومی جنبش های اجتماعی و نیرو های بینابینی و دشمنان بسیار مورد نیاز می باشد.


7-   گزارش را به چه  ترتیبی باید بنویسیم؟

نوشتن گزارش را به ترتیب  پنج بخش باید انجام بدهیم. که عبارتند از :
1 – مقدمه گزارش
2 – متن اصلی گزارش
3 – تاثیرات متقابل موضوع گزارش
4 – نتیجه گیری از موضوع گزارش
5 -  تحلیل و اظهار نظر از موضوع گزارش
1-      مقدمه :  اول باید یک مقدمه بسیار کوتاه که علل لازم بودن گزارش فوق را بیان می کند.
2-      متن اصلی :    اصل موضوع از قسمت  ها ی محوری  و مهم که به دقیق بودنشان اطمینان داریم شروع کرده به موارد و محور های کم اهمیت تر برسیم و به دنبال آن موارد و محور های احتمالی را نوشته ودر نهایت به موارد شایعه گونه برسیم . یعنی از قسمت های که درجه صحت شان صد درصد است شروع کرده به قسمت های که  درجه صحت شان بسیار کمتر است برسیم.
3-      تاثیرات متقابل :    مواردی که موضوع گزارش روی آنها تاثیر گذاشته یا از آنها تاثیر پذیرفته است که باید نوع تاثیرات و خود تاثیرات مثقابل نوشته شوند.
4-      نتیجه گیری : در این بخش نتیجه بدست آمده و نتایجی که انتظار می رفت و مطالبات به دست آمده و ...باید نوشته شود.
5-      تحلیل واظهار نظر : در انتهای تمامی گزارشات می توانیم تحلیل و نظر خود مان را در مورد تاثیرات بدست آمده بنویسیم و همین طور پیشنهادات ، نظرات و انتقادات لازم در مورد فوق را در این بخش باید نوشته شود.
( لازم است هر کدام از بخش را مشخص کنیم)

8       - چگونه می توانیم از گزارشات استفاده کنیم؟

1 برای رفع موانع سر راه مبارزات و اعتراضات از تجربیات بدست آمده که با گزارشات انتقال می شوند  استفاده میکنیم.
2 – با استفاده از گزارشات می توان جمع بندی مکانیسم های مقابله با سرکوب را قبل از اعتراض ، در حین اعتراض  و پس از اعتراض بدست آورد.
3 – با استفاده از گزارشات می توان تواناییها و ضعف نیرو های خودی و دشمن و نیروهای بینا بینی را شناخت و در آینده برای برنامه ریزی اعتراضات استفاده کرد. همچنین می توان نتایج بدست آمده را به عنوان تجربیات عمومی در اختیار جنبش کارگری و اقشار مختلف قرار داد.
4 – تبادل تجربیات از اعتراضات مناطق و شهر های مختلف با استفاده از گزارش ها و تحلیل های که از شهرها و مناطق مختلف می رسد و ما می توانیم نتایج و تحلیل های مختلف را پردازش کرده به تمامی شهرها و مناطق باز خورد بدهیم.
5 – از تجربه بدست آمده می توانیم در متشکل شدن و سازماندهی خود و کارگران و دیگر اقشار در بعد توده ای و سراسری استفاده کنیم.

تهیه کنندگان :
فریده جعفری و البرز ولی زاده

5/10/1386

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر