۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

سومین روزاعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری شاغل درپتروشیمی فرآورش بندرامام
 
پتروشیمی فرآورش
سومین روزاعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری شاغل درپتروشیمی فرآورش بندرامام
امروز دوشنبه ۱۲/۵/۹۴ کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو شاغل در پتروشیمی فرآورش بندر امام با مطالبه محوری اجرای ابلاغیه اخیر وزارت کار مبنی بر یکسان سازی مزایای کارگران پیمانکار و رسمی درپتروشیمی سومین روزاعتصاب خودرا پشت سر گذراندند
مذاکرات و رایزنی های مسئولین کارفرما با کارگران درطول روز ادامه داشت.
کارفرما اظهارداشت که این ابلاغیه لازم الاجراست اما نه فقط برای شرکت فرآورش ، بلکه برای کلیه پیمانکاری های شرکتهای پتروشیمی بندرامام ،باید سیاستگذاری و اجراگرددو بفوریت مقدورنیست.
درادامه مذاکرات انجام شده مقررگردید که بمنظورجبران اختلاف مزایا مبلغ سه میلیون ریال به حقوق کارگران افزوده شود و اجرای ابلاغیه معاونت وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود.
این توافق در آخرین ساعت کاری حاصل شد ومقرر گردیدکه این توافق در صورتجلسه ایی تنظیم وامضاء گردد.
بواسطه اتمام وقت اداری تنظیم این صورتجلسه ناتمام ماندو به صبح روز سه شنبه موکول گردید.
کارگران اعلام کردند در صورت صدور و امضاء این توافقنامه فردا سرکارخود حاضر خواهند شد و کار تولید را شروع خواهند کرد و لی در غیر اینصورت تا حصول نتیجه مطلوب به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
منبع خبر: اتحادیه کارگران آزاد ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر