۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

برای شاهرخ زمانی به احترامش برخیزید

شهیدی دیگر اسطوره ای دیگر
شاهینی در آسمان آزادی که به ستارگان پیوست
ستاره ای پر فروغ وجاویدان
آری،آری
فریادی که ستاره شد
زندای سیاسی شاهرخ زمانی
شهیدی دیگر در اوج آسمان
پرفروغ وجاوید،جاوید وپر فروغ
ننگت باد قاتل
زهی فکر باطل
بخاک اگر که میریزند
بهار دوباره برمیخیزند
وتیری در چشم دشمن
تیری بر استبداد
وستاره ای
 وروشنی راه
برای آزادی
و
ستاره ای ماندگار وابدی
راهش پر رهرو
یادش گرامی
و

ماندگار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر