۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

برای شاهرخ زمانی به احترامش برخیزید


برای شاهرخ زمانی

به احترامش برخیزید
کلاهتان را ازسر بردارید
او تصویر برابری است

به احترامش برخیزید
مشتهایتان را گره کنید
او چکیده ی آزادی است

به احترامش برخیزید
نامش را سرود کنید
او پرچم سرخ است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر