۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

تقدیم به یاد و خاطره کارگر کمونیست شاهرخ زمانی


شجاع ابراهیمی
September 14, 2015
تقدیم به یاد و خاطره کارگر کمونیست شاهرخ زمانی
خبر کوتاه است شاهرخ زمانی عزیز این رهبر پیشرو کارگران توسط جلادان حکومت اسلامی به فجیع ترین شیوه به قتل رسید جای هیچ شکی نیست .بزایم قابل تصور نیست که قلب مهربان این مبارز خستگی ناپذیر برای همیشه از تپیدن باز ایستاده است ، امروز بارها گریستم ودر سوگ این رفیق که همواره از الگوهای مبارزاتی زندگی خودم بوده ، هست وخواهد ماند خودم را شریک تمامی کمونیستهایی میدانم که رهرو این راه و جنبش هستند . یاد شاهرخ نه به خاطر فقط زندانی و فعال کارگری بودنش بلکه بخاطر نوع مبارزه و رادیکالیسم انقلابی که شاهرخ را با بسیاری دیگر متمایز میکرد از ارجعیت فوق العاده ای برخوردار است .
شاهرخ نماد واقعی بلشویزم و لنینیسم دنیای توحش سرمایه داری بعد از لنین بود ، شاهرخ فولاد ابدیده سیاهچال های رژیم هار جمهوری اسلامی بود ، شاهرخ نماد واقعی کارگر کمونیست در مقابل سرمایه داری تا اخرین نفس جانانه از سنگر کمونیسم دفاع کرد و لحظه ای هم خاموش نماند ، قطعا شاهرخ خود الگو هایی چون لنین ، داشت اما خود برای ما الگو بود معلم استقامت ، شجاعت و پایداری . بگذارید بی بی دبلیوسی و توالت رادیو فردا و زمانه و کثافت خانه صدای امریکا مرگش را بی اهمیت جلوه دهند یا کمرنگ کنند و در عوض برای دیر رسیدن واجبی و شیره به مهدی کروبی سرال  بسازند ، بگذارید برای احمق هایی که در مکه مذخرفه ترکیده اند سه شبانه روز بیست و چهار ساعت گریه و زوزه و چسناله سر دهند ، بگذاریدخنده های پاسدار ظریف و عشوه های روحانی را برای مردم شب و روز پخش کنند و به بی طرفی همراه با بی شرفی خود تفاخر و تخرخر کنند ، انچه پیداست شراکت میدیای سرمایه داری و دولتهایشان با جمهوری اسلامی است که از دریچه اینها هر روز به سمع و نظر پرولتاریای از خود بیگانه ایران میرسد و برای همین است که تاریخ نگار و تحلیلگر (بخوانید محلل) استخدام میکنند تا خزعبلات اسلامی را به کارگران تزریق کنند . شاهرخ سد راه سرمایه داران دیگردر میان ما نیست اما بنایی برپا ساخت که دهها تن بعد از خودش مصمم تر و راسخ تر در امر انقلاب کارگری ، شاهرخ ها خواهند شد .
عنترهای های اصلاح طلب کجایند ، کجاست شیرین عبادی که رفسنجانی تروریست و جنایتکارانی چون صانعی و منتظری را پایه گذار حقوق بشر میدانست ، اگر گیره روسری زهرا رهنورد بشکند ایشان زمین و زمان را بهم میریخت ، حال همه سکوت کرده اند زیرا زمانی از جنس انها نیست ، مبارزات بی خشونت و اصلاحات و انتخابات و اعتدال در برنامه زمانی نبود ، انها اتفاقا دشمن زمانی ها بوده هستند و خواهند بود ، همه انها اعم از سبز ، ومعتدل ، و لیبرال و دیگر جانوران رنگارنگ طویله اصلاحات در برابر این جنایت ومابقی جنایاتی که بر علیه کمونیستها و ازادیخواهان در جریان بوده همواره سکوت کرده اند .
اما کلام اخر :
همه ما در این شرایط درهر کجای جهان که هستیم باید جمهوری اسلامی را از این عمل وحشیانه با اعتراض و تجمع خود رسوا کنیم ، باید لابی های همکاران جمهوری اسلامی که کم هم نیستند افشا و خنثی شوند ، نباید گذاشت تاجران خون شاهرخ ها با خیال اسوده خواب بازار ازاد و واردات و صادرات در مخیله خود بپرورانند . همه ما شاهرخ هستیم و با همبستگی خود نشان خواهیم داد شاهرخ ها نه پایان دارند نه مرگ تا رستاخیز انقلاب ...
قطعا دنیای پس از شاهرخ برای یارانش دنیای سختی خواهد بود اما در  راه پرولتاریا صد ها هزار تن در خون خود غلتیدند و هر کدام چراغی شدند برای ایندگان ، شاهرخ هم برای ما دفتری گشود و برای پرولتاریا دریچه ای باز کرد تا ببینند زمانی ملتی چگونه میزیسته است ،قطعا پیروزی نهایی از ان طبقه کارگر ایران است .
زنده باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی رهبر فداکار جنبش کارگری و کمونیستی
شجاع ابراهیمی -کارگر کمونیست
2015.09.14 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر