۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

برای شاهرخ زمانی به احترامش برخیزید

تو ايستادي بر قامت استوار حق
پارس شبانه سگان را باكي نيست
ريشه ميكند درخت به ثمر نشسته تو
بر شاخهايش مي رويد فكر سرخت
من با اشك خود آب مي دهم دست رنجت را
آسوده بخواب شه رخ
تو شاهراه جهاني
تو شاه كليد انديشه اي
به اشك پدرت
به ناله و زجه دخترت
تا خوني هست مي ريزم
ولي پرچمت را برافراشته نگه مي دارم
كلاغ ٩٤/٠٦/٢٣
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر