۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

پیام تبریک به کارگران ساختمان سقزی در برگزرای مجمع عمومی و رسمیت دادن به تشکل خود.هم زنجیران، من شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان تهران و کرج به شما درود می فرستم. ما هزاران خانوار کارگری ساختمان با میلیون ها کارگر سراسر کشور، مولد تمام محصولات حیاتی جامعه اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، آب و برق و کلیه امکانات رفاهی و ارتباطی جامعه هستیم، اما در سایه حاکمیت اسلامی سرمایه داری در بی حقوقی و ستم مطلق از لحاظ امنیت شغلی، محروم از بیمه های اجتماعی، حق اعتصاب و تشکل، و دستمزد های متناسب با یک زندگی شایسته هستیم. دولت سرمایه داری اسلامی در قالب اصلاح طلب و اصول گرا و یا اعتدالی، با بیکار سازی و نابودی تولید و اشتغال، دستمزد های یک چهارم خط فقر، قراردادهای سفید امضا و موقت، برداشتن یارانه کالاهای اساسی نان، آب، برق و انرژی،خصوصی کردن درمان، تحصیل وآموزش؛ میلیون ها خانوار مزد بگیر را در فقر و بی آیندگی مطلق قرار داده است. تنها چاره ما در برابراین سیاست های برنامه ریزی شده دولت های سرمایه داری اسلامی، وحدت و تشکیلات و ایجاد تشکل های مستقل سراسری ( اتحادیه و حزب سراسری انقلابی) است. این کار شما گام مهمی در همبستگی طبقاتی ما کارگران است که باید در همگامی و هماهنگی با دیگر سندیکاها و کمیته های کارگران، معلمان و پرستاران، اقدام به ایجاد فدراسیون سراسری کرده، و مبارزات پراکنده کنونی را منسجم، سازمانیافته و سراسری کنیم.
آینده از آن طبقه کارگر آگاه و متشکل است.
زندان رجایی شهر
16 شهریور 94

شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر