۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

تظاهرات اعتراضی علیه جنایت جمهوری اسلامی و جانباختن شاهرخ زمانی کارگر کمونیست و از رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران در زندان گوهر دشت :


زمان :شنبه 19 سپتامبر از ساعت 14 تا 16 :
 محل مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران


حرکت باز ایستاد و بار دیگر جنایت دیگر بر پرونده رژیم سرمایه داری اسلامی ایران افزوده شد . شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی در شکنجه گاه رجائی شهر در حال گذران  پنجمین سال حبسِ بدون مرخصی خود به سر می برد. شکنجه گرانِ رژیم بارها  او را مستقیما تهدید به مرگ کردند، برای مسمومیت و الوده کردن او به بیماری های خطر ناک، او را در بند زندانیان معتاد و مبتلا به ایدز و جنایتکاران خطر ناک قرار دادند. او را هربار از زندانی به زندان دیگر تبعید کردند تا او امکان ملاقات با خانواده خود را نداشته باشد، اما او با اعتصاب غذای طولانی مدت خود شکنجه گراران را  وادار به عقب نشینی نمود. سرانجان جنایتکاران به اهداف شوم خود رسیدند و طبقه کارگر ایران را از رهبری شایسته و توانا و سازش ناپذیر محروم کردند و به زندگی پرشور و افتخار آفرین او پایان دادند. رفیق شاهرخ به اتهام تشکیل جمع های سوسیالیستی و فعالیتهای مستقل کارگری و اقدام برای تشکیل اتحادیه کارگران نقاش و ... محکوم به 11 سال زندان شد، محکومیت این چنین سنگین خود بیانِ گویای اهمیت فعالیت او در جهت منافع کارگران  و نفرت طبقاتی حاکمان سرمایه از مبارزین و فعالین کارگری است. بدون شک جانباختن شاهرخ  زمانی در زندان به هر دلیلی  که باشد  یک قتل سیاسی است و مسئولیت آن با رژیم اسلامی است و باید تمامی مسائل این پرونده روشن و شفاف از سوی مراجع  مستقل برسی و اعلام شود.
ما از کمپین جهانی که هم اکنون در کشورهای مختلف و از جمله در داخل ایران علیه این جنایت اغاز شده است حمایت می کنیم و از تظاهرت روز شنبه که از سوی "کمیته  برگزاری بزرگ داشت  رفیق کمونیست شاهرخ زمانی" در کپنهاک برگزار می شود نیز حمایت می کنیم .
ما از دست دادن این انسان بزرگ، این رهبر عملـی کارگران ایران را به همه کارگران و محرومان، مبارزین و فعالین جنبش کارگری و کمونیستی به ویژه خانواده  و بستگان او تسلیت  می گوییم  و خود را در غم  و انده آنها شریک می دانیم .

یاد رفیق کمونیست شاهرخ زمانی را گرامی میداریم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران.
زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک و کانون پوینده  در کپنهاگ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر