۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

بزرگداشت باشکوه قیام سیاهکل در زندان رجایی‌شهر کرج
روز ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳، با دعوت نمایندگان جریان چپ، افشین حیرتیان و شاهرخ زمانی و با شرکت تمامی نحله‌ها و گرایش‌های فکری از جمله مجاهدین، دوستان ملی کرد، آذربایجانی و عرب و عده‌ای از سوسیال‌دموکرات‌ها مراسمی در برزگداشت سال‌روز قیام سیاهکل برگزار شد.
ابتدا افشین حیرتیان، با توضیح مختصر تاریخ این روز در ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹، تاکید کرد این عمل قهرمانانه‌ی رزمندگان خلق علیه ارتجاع و امپریالیزم بود که طلوع انقلاب رهایی مردم را نشان داده و به آن روشنی بخشید. این قهرمانان با نثار جان عزیزشان جرقه‌ی آتش انقلاب را زدند. این نکته که شروع قیام مسلحانه در انقلاب ۵۷ درست در این روز رقم خورد و تیر خلاص واقعی را بر رژیم ستم‌شاهی زد، تاییدکننده‌ی این مساله می‌باشد.
سپس عده‌ای از دوستان از فداکاری، پایمردی و شجاعت مبارزین فدایی، این قهرمانان راه آزادی و سوسیالیزم سخن راندند.
در پایان نیز شاهرخ زمانی، در رابطه با نقش پیشاهنگ آگاه و رابطه‌ی آن با توده‌ها و نقش آگاهی انقلابی به عنوان علم شناخت قوانین تکامل جامعه و علم چگونگی سازمان‌دهی انقلاب با سنت کارگری سخن راند. وی تاکید کرد، آگاهی علمی – سوسیالیستی در قالب جنبش سوسیالیستی بدون پیوند با طبقه‌ی کارگر به عنوان نیروی اصلی انقلاب و حاکمیت دموکراتیک – شورایی در قالب حزب انقلابی، هر چه قدر هم که رادیکال و سازمان‌یافته باشد در حد فرقه‌ای هر چند قهرمانانه مانده و نمی‌تواند به نتیجه‌ی مطلوب برسد.
این جلسه به مدت ۳ ساعت و نیم به صورت باشکوه برگزار شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر