۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه

بیانیه 117


از اعلام تجمع سراسری معلمان حمایت کنیم
معلمان از طریق کانون صنفی خود جهت کسب بخشی از مطالبات خود و همچنین اعتراض به  حقوق پایمال شده دانش آموزان و خانواده ها از طریق حمله خصوصی سازی به آموزش و بهداشت رایگان که کل جامعه بخصوص طبقه کارگر و زحمتکشان را هدف ستم و بهره کشی مضاعف قرار داده است ، اعلام تجمع و اعتراض سراسری در 10 اسفند 1393 کرده اند، ما ضمن تشکر و قدر دانی از معلمان به جهت مبارزه برای حق و حقوق همه ای مردم و ضمن حمایت همه جانبه از این مطالبات انقلابی و تجمع و اعتراضات معلمان ، از تمامی کارگران ، فعالین کارگری ، دانشجویان ، زنان ، جوانان و مردم آزادیخواه می خواهیم، از هر طریق ممکن به حمایت عملی از اعتراضات فوق اقدام نمایند ، اخبار آنها را با گستردگی توزیع کنند، برای پیوستن به تجمعات معلمان برنامه ریزی کنند ، از بخش های مختلف کارگران و مردم بخواهند در این اعتراضات سراسری فعال شوند، در جهت تبدیل کردن اعتراضات به اعتصابات سراسری برنامه ریزی نمایند و همچنین از فعالین کارگری و انقلابی می خواهیم از موقعیت های پیش امده برای ساختن تشکل های مستقل معلمان و کارگران به صورت سازمان یافته استفاده کنند، با ایجاد هیات های موسس سندیکا ها اقدام به ایجاد تشکل های مستقل کنند و با بهم پیوستن تشکل های موجود اقدام به ایجاد فدراسیون نمایند و از معلمان می خواهیم به جهت ساختن اتحادیه ها و سندیکا های خود برنامه ریزی نمایند.
وظیفه مبرم تشکل های موجود کارگری است از معلمان  که بخشی از طبقه کارگر هستند به صورت یک پارچه و یک دست حمایت کنند ، ما از سندیکاهای موجود ( سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، نقاشان تهران ، نقاشان البرز ، فلزکار مکانیک، خبازان و ... ) همچنین کمیته های فعالین کارگری ( کمیته پیگیری ، کمیته هماهنگی ، کمیته های دفاع، ... ) و اتحادیه آزاد کارگران و ... می خواهیم به صورت یکدست  و متحدانه اقدام به دفاع و حمایت از هم پیمانان خود( معلمان) نمایند، شما تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری 13 روز فرصت دارید تا قدم های بلندی در جهت گسترش همبستگی طبقاتی کارگران بر دارید و با اقدامات سازماندهی و عملی خود در دفاع و حمایت از معلمان جنبش کارگری را به سطحی بالاتری ارتقاء دهید که به بستر گسترده ای برای متشکلتر شدن طبقه کارگر دست بیابید.حتی کارگران منفرد و غیر متشکل نیز می توانند اقدامات شایانی در جهت کمک به معلمان و همچنین کمک به متشکل شدن خود نمایند، نباید موقعیت ها را از دست داد فرصت ها تکرار شدنی نیستند.  
کارگر معلم اتحاد  اتحاد
معلم زندانی، آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
27/11/1393
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر