۱۳۹۳ اسفند ۶, چهارشنبه

انقلابیون وظیفه دارند زنان را نسبت به حقوق شان و راه کسب آن آگاه کنند


کسب حق برابری برای زنان از ضروریات اولیه مبارزات طبقه کارگر است ، اما بدون شرکت آگاهانه زنان در این مبارزه بر قراری برابری زن و مرد ممکن نخواهد شد.ضمن پیشبرد مبارزه عملی روز مره در جهت احقاق حقوق زنان ارایه آگاهی به توده زنان وظیفه تمامی فعالین و انقلابیون است.

پیش بسوی آگاه و متشکل کردن زنان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر