۱۳۹۳ اسفند ۴, دوشنبه

آزار و شکنجه محمد جراحی در زندان تبریز

ازار وشکنجه محمد جراحی در زندان تبریز

بنا بر خبر ی که محمد جراحی “زندانی سیاسی” از زندان تبریز داده است ، این زندانی کارگری در جند ماه اخیر چندین بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته است . این آزار که از جانب زندانیان هم بند وزندانیان عادی بوده است در هر مورد به مسئو لان زندان گزارش شده ، اما از جانب زندان بانان عکس العمل مناسبی صورت نگرفته است .
زندانی عادی به نام رحمن استادی که به اتهام تجاوز در زندان است و همچنین زندانی عادی دیگر بانام جواد محمد پور که به جرائم مالی متهم است از جمله افرادی هستند که در این آزارها مشارکت دارند . به رغم گزارش این اعمال به مسئو لان زندان و عذر خواهی ظاهری، این افراد همچنان به ازار های خود ادامه میدهند .
ازآنجا که تفکیک زندانیان سیاسی و عادی وظیفه زندان بانان است اما در زندان تبریز این تفکیک صورت نگرفته و نگهداری زندانیان سیاسی در کنا رزندانیان عادی خود نوعی شکنجه محسوب میشود . این مقامات امنیتی و قضائی هستند که مستقیما مسئول جان زندانیان بوده و هر نوع ازار و اذیت زندانی در دوره زندا ن جرم است .
از انجا که به رغم گزارش های متعد اقدام مناسبی از طرف مقامات زندان صورت نگرفته است ، آقای جراحی از مقامات قضائی و امنیتی خواسته اند تا هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی کنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر