۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

بیانیه 118


بهنام ابراهیم زاده همچنان تحت فشار و شکنجه قرار دارد!!!
بهنام ابراهیم زاده را 27 بهمن از بند 209 اوین به زندان رجایی شهر برگرداندند و بعد از بند قرنطینه به حسنیه که به محل نگهداری زندانیان تبدیل شده است منتقل کردند ، اما تقریبا" تمامی وسائل و لباس های بهنام را دزدیدند ویا شکسته و خراب کردند و مسئولین هیچ جوابی نمیدهند و به خواسته های او توجه نمی کنند. از طرفی بهنام  که بر اثر شکنجه های وارده و نگهداری در زندانهای ضد انسانی ، سلولهای انفرادی ، بر اثر سوء تغذیه به دلیل کمبود غذا یا نامناسب بودن مواد غذایی و همچنین بر اثر اعتصابات غذایی برای اعتراض به بی عدالتی ها و اعمال ضد انسانی مسئولان و ماموران مانند بسیاری از زندانیان دچار بیماری های مختلف از جمله آرتروز گردن ، عفونت کلیه و ... شده است و اکنون که در حسینه او را زندانی کردند بر اثر سرمای شدید حسینه بیماری های او شدت یافته و دردناک شده اند ، بهنام از این وضعیت و سرمای حسینه در رنج است. در واقع نگهداری او در حسینه ترفند و برنامه جدید سربازان گمنام امام زمان است جهت شکنجه و تنبیه بهنام به خاطر ادامه مبارزه و اعتراضات او به نا عدالتی و اعمال ضد انسانی در جمهوری اسلامی است.
کارگران و مردم آزادیخواه،
 در این مبارزه یک طرف حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار دارد و در مقابلش کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است، حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی می خواهد توسط ماموران و شکنجه گران ما را وادار به تمکین در مقابل هر گونه اعمال دیکتاتوری سرمایه داری به شکل ولایت فقیه نماید از این جهت است ، زندانیان سیاسی را در زندان نیز رها نکرده و آنها را هر روز با روش های گوناگون شکنجه می کنند و بر علیه شان پرونده های جدید با اتهامات واهی و دروغین می سازند، اگر ما در مقابل اعمال ضد انسانی ماموران و در مجموع حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری ایستادگی نکنیم و از زندانیان سیاسی ازجمله بهنام ابراهیم زاده دفاع نکنیم ، جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از قبل به هستی و سفره خانواده کارگری  و آزادی های انسانی حمله خواهد کرد، با هر چه بیشتر متشکل شدن در تشکل های صنفی و سیاسی خود به مقابله با این حکومت ضد انسانی بر خیزیم.
ما از کارگران و مردم آزادیخواه ، همچنین از تشکل ها و نهاد های مردمی داخل و خارج می خواهیم به حمایت های خود از زندانیان سیاسی بخصوص بهنام ادامه داده و برای نجات او به اقدامات اعتراضی عملی خود بیافزایند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
7/12/1393


www.chzamani.blogspot.comfreeshahrookh@gmail.com


موضوع زیر در خواست و انتقادی است  که دوستان ما در ایران دارند و از ما خواستند به سایت ها گفته شود 
ما از تمامی سایت های انقلابی و مردمی می خواهیم در تکثیر و توزیع اخبار و نوشته های کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هر چه بیشتر تلاش و کوشش کنند ، متاسفانه می شود که برخی از سایت ها از انتشار مطالب و اخبار انتشاری از جانب کمیته حمایت از شاهرخ زمانی سر باز می زنند و البته هیچ دلیلی هم برای مخالفت خود ابراز نمی کنند، ما انتظار چنین اعمالی را از سایت های انقلابی و مردمی نداشته و آن را غیر قالبل قبول می دانیم . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر