۱۳۹۳ بهمن ۲۲, چهارشنبه

تجمع اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی

تجمع اعترا ضی در همبستگی با شاهرخ زمانی و رضا شهابی و کارگران زندانی ایران در برابر سفارت رژيم جمهوری اسلامی ایران در لندن

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ (برابر با ۱۱ فوريۀ ۲۰۱۵) تجمعی اعتراضی در همبستگی با کارگران زندانی ايران در برابر سفارت رژيم جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد. اين تجمع، در سی و ششمين سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ سازمان یافت. در این تظاهرات رفقایی از اتحاد برای رهايی کارگر (ای دبلو ال- بریتانیا)، کارزار «شاهرخ و رضا را آزاد کنيد»، «شبکه همبستگی کارگری» و گرایش مارکسیست های انقلابی ایران و فعالان احیای مارکسیستی در بریتانیا و همچنان اعضايی از اتحاديه ترابری «آر.ام.تی»، اتحاديه کارکنان دولتی «پی. سی. اس.» و فعالان کارگری شرکت داشتند.
فعالان در مقابل در ورودی سفارت با برافراشتن پرچم «کارگران ایران تنها نیستند» تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از شاهرخ زمانی، رضا شهابی، بهنام ابراهيم زاده، محمد جراحی و سایر کارگران دربند را با صدای رسای در بلندگوها فریاد زدند.
تلویزیون سراسری «هایات تی وی» ترکیه از صفوف تظاهرکنندگان فیلم برداری کرد و مصاحبه ای با رفیق مازیار رازی ترتیب داد. مازيار رازی، سخنگوی «گرايش مارکسيست های انقلابی ايران»، ضمن پشتيبانی از شاهرخ زمانی و رضا شهابی و سایر زندانیان و محکوم کردن رژيم، حسنه شدن روابط ديپلماتيک و تجاری بين سرمايه داران ايران و امپرياليسم آمريکا را مورد نقد قرار داد. و اعلام کرد که دولت های امپریالیستی بدون کوچکترین اشاره ای به وضعیت اسفبار کارگران ایران مشغول معامله با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است. مارتين توماس، و برخی از فعالان کارگری هم سخنرانی های کوتاهی در حمایت از کارگران ایران کردند.
بر روی پلاکاردهای تظاهرکنندگان عباراتی با خواست آزادی همۀ کارگران زندانی، آزادی حق تشکل و حق اعتصاب برای کارگران وجود داشت. شرکت کنندگان، در اين روز در فضایی صمیمانه کنار هم از جنبش کارگری و مبارزان پيشرُوی آن متحدانه دفاع کردند. در آخر حدود ۳۰۰۰ امضای حمایتی از شاهرخ زمانی و رضا شهابی به سفارت تحویل داده شد که دربان سفارت آن را نپذیرفت.
در ضمن عده ای از اوباش سلطنت طلب (جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران) با پرچم های خود به محل تظاهرات حمله کرده و با سر دادن شعارهای بی ارتباط و فحاشی، در حین مصاحبۀ تلویزیونی رفیق مازیار رازی قصد بر هم زدن تجمع مذکور را داشتند که با برخورد مصمم و جدی سازماندهان رو به رو شدند. خراب کاری این اوباش خنثی شد و نهایتاً محل را ترک کردند.
شبکۀ همبستگی کارگری

۲۲ بهمن ۱۳۹۳
امضاهای نزدیک به 3000 فعالین و اعضای اتحادیه ها، که سفارت حاضر به دریافتشان نشد!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر