۱۳۹۳ بهمن ۲۴, جمعه

گزارشی از اعتصاب کارگران فلزکار ترکیه

گزارش «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» (UID-DER) از 

اعتصاب کارگران فلزکار اتحادیۀ Birleşik Metal-İş ترکیه
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر