۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

مهدی فراحی از دادگاه مجدد به انفرادی مجدد منتقل شد!!!روز شنبه 13/10/1393 مهدی فراحی شاندیز یکی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  را که در اول ماه مه 1388 در پارک لاله دستگیر شده بود و هم اکنون در زندان گوهر دشت است ،از سلول انفرادی به دادگاه انقلاب شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی بردند تا تحت پوشش طرح جدید پرونده سازی های دروغین با اتهامات ساختگی طی برنامه جدیدی که جمهوری اسلامی برای محاکمه و تنبیه زندانیان سیاسی مقاوم برای شکستن مقاومت آنها طراحی کرده است وادار به تسلیم کنند یا مورد محاکمه مجدد قرار بدهد ، (همان گونه که در رابطه با بهنام ابراهیم زاده عمل کردند ) مهدی فراحی شاندیز در مقابل اتهامات دروغین  و ساختگی قاضی صلواتی ضمن رد تمامی اتهامات دست به افشاگری های زد که قاضی صلواتی تحمل شنیدن واقعیت ها را نداشت دستور داد شاندیز را مجدد به انفرادی منتقل کنند و تا زمانی که دست از افشاگری بر نداشته و اتهامات را قبول نکرده است در انفرادی بماند.
ما ضمن محکوم کردن طرح جدید پرونده سازی قوه قضائیه و نهاد های مربوط به زندانها و همچنین عمل ضد انسانی و ضد کارگری محاکمه مجدد زندانیان را عمل ددمنشانه حکومت ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی می دانیم ، و از تمامی مردم آزادی خواه و کارگران و مبارزان و از جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن به مقابله با این طرح جدید بر خیزند.


مهدی فراحی شاندیز را از محاکمه مجدد و انفرادی نجات بدهیم.
اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با طرح جدید زندانیان سیاسی و کارگری را مجددا" محاکمه کند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
18/10/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر