۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبه

براي بهنام ابراهيم زاده

---------------------------------------------------------
مانند غباري كه اسيردر دست طوفان است
چون بيدي كه در گذار باد لرزان است
بيدادگران زمان
بسان خفاش كه از بامداد هراسان است
در تواتر ديالوگهاي فرمايشي
دست پيش گرفته براي پس نيافتادن
در بيدادگاه آباد ِ مغموم
محكومت كرده اند
تنت را به حصار كشيده اند
تو فراتر از آني كه در حصاري بگنجي
بدان نام تو در حصار قلب وذهنمان حك شده است
تو برايمان نشان از كودكان ِ بي حقوق اين سرزمين داري
امروز همه كارگران،مردم آزاديخواه
همه واژه گان ِ فقرآلود
خستگان از شب قير اندود
تن هاي دردآشنا
نام تورا ميگويند
ما همه فرياد اعتراض تو هستيم بهنام
                                                                  ( احمد نابدل )


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر