۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

درخواست از بهنام ابراهیم‌زاده برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود
بهنام عزیز، سلامت خود را حفظ کن!

 جنبش کارگری، خانواده و دوستانت به تو احتیاج دارند. با توجه به این‌که بیش از ۴ سال است در زندان هستی، و بارها دست به اعتصاب غذا زده‌ای و هر بار ضربات جبران‌ناپذیری به سلامت تو وارد شده است و هم‌چنین بر اثر فشارهای گوناگون و شکنجه‌های روحی و جسمی و شرایط غیرانسانی زندان دچار برخی از بیماری‌ها و ضعف جسمانی شده‌ای و همین‌طور با توجه به این‌که بر اثر اعتصاب غذای اخیر که هنوز ادامه دارد دو بار دچار افت فشار خون و در نتیجه بیهوشی و اخیرا نیز دچار خون‌ریزی معده شده‌ای، ما مصرانه از تو می‌خواهیم اعتصاب غذای خود را به پایان برسانی.
 ما و دیگر دوستان و هم‌رزمان‌ات از تو می‌خواهیم به فکر سلامت خود باشی.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۱ دی ۱۳۹۳

۱ نظر: