۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

در دفاع از بهنام ابراهیم زاده========================================
An appeal from Gozareshgaran in the defence of the political prisoner, Behnam
 Ibrahimdzadeh
Sixteen political prisoners of Karaj Gohardash prison, via a declaration have objected to the organized conspiracy of security apparatus of the Islamic regime against Behnam Ibrahimzadeh.
In Iran, our country, Injustice & unleashed repression are integral parts of the Islamic regime, & its judicial system is an instrument for murder, imprisonment, & torture of freedom fighters that did not have anything in minds, but a better future for the Iranian people.
Behnam Ibrahimzadeh, an advocate of children & workers’ rights has been in the notorious regimes’ jail for over four years now & due to his protest to horrendous conditions of the prison, he has been sentenced to extra nine & half years in an unfair retrial.
We, the political, social, cultural & media activists & advocates of workers & political prisoners’ rights, support the Karaj political prisoners’ declaration, & condemn the organized conspiracy against the jailed labour activists, & the political & conscience prisoners.
We are asking all of the freedom fighters to support us in any possible way to hinder the Islamic regimes’ judicial system from further imprisonment of Behnam Ibrahimzadeh & other political & labour activists.
We will try with our utmost possible to voice out loader for freedom of Behnam Ibrahimzadeh, & the rest of political & conscience prisoners in Iran.
Gozareshgaran
www.gozareshgar.com
 http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=25174&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=25060c6804bda7fde2afe3c5217feb88


The names of the supporters: 
Amador Nawidi – Political Activist and Media
Arash Kamangar - Political Activist and Media
Amin Bayat - Political Activist
Akbar Deylami - Political Activist
Ahmad Bekhradtab - Labor activist
Azadeh Drah - Political Activist
Amir Javaheri Langerudi -  Labor activist
Anvar Mirsatari - human rights activist
Amir Mirzaian - Political Activist
Ali Pichgah - Labor activist
Atefeh Moghadam - Political Activist - Women's rights activist
Ali Damavandi - Political Activist and Media
Ali Nadimi - Political Activist
Ali Etedali - Political Activist
Abas Mansouran - Activist socialist movement
Asgar Shirinbolaghi - Political Activist
Bayram Jilmaz - Political Activist and Media
Behrooz Khabaz - Labor activist
Bahram Rahmani - writer and political analyst
Bagher Ebrahimzadeh - Political Activist
Bina Darabzand - Labor activist
Bijan Saidpour - Political Activist and Media
Behnam Changai - Political Activist
Behrooz Arefi - Political Activist
Bijan Jalali - Political Activist
Behrooz Farahani - Labor activist
Behrooz Sooren - Political Activist and Media
Ebrahim Avach - Political Activist and Media
Ehsan Sabet - Political Activist
Esmail Fatahi - human rights activist
Esmail Moloudi - Political Activist
Fariba Sabet: Political Activist - Former political prisoner - Women's rights activist
Farhang Ghasemi: Political Activist – writer
Faraj Aliari: Political Activist 
Fatemeh Rezai - human rights activist
Farokh Ghahremani - Political Activist
Farhad Besharat - Political Activist
Golkouh Sepidroudu - Political Activist
Gholam Asgari - Labor activist
Hedayat Soltanzadeh - Political Activist
Hasan Hesam -  Poet
Hasan Najeb hashem -  human rights activist
Hasan Azizi -  Political Activist
Hamid Reza Rahimi – Poet . Humor columnist. political
Heshmat Mohseni - Labor activist
H. Riahi - Political Activist
Hossein Ghazi -  Political Activist
Hossein Naghipour -  Reporter - Political Activist
Hossein Mokhtar Zibai -  Doctor of Legal Sciences -  Political Activist
Hasan Bayatloo -  Political Activist
Hamid Pourghasemi  - Political Activist
Iraj Heydari - Political Activist
Iraj Mesdaghi -  human rights activist
Jamshid Safapour - Labor activist
Jaber Kalibi - Political Activist
Javad Dadsetab – filmmaker
Jusef Zarkar - Political Activist
Javar Etemad - Political Activist and Media
Jusef Ardalan - Political Activist
Khosro Ahangar - Political Activist
Kitash Shams - Political Activist
Laleh Hosseinpour - Women's rights activist
Majid Darabeygi - Political Activist
Maryam Alborzi - Political Activist
Minoo Homeyli - Former political prisoner - Refuge
Manouchehr Taghavi Bayat - Political Activist
Mahmoud Khalili - Former political prisoner
Mina Pouya - Political Activist
Mahmoud Khademi - Political Activist
Mohamad Amirani - Political Activist
Mehrdad Mehrpour Mohamadi - Political Activist
Majid Moshayedi - Political Activist
Mohamad Reza Eskandari - Political Activist and Media
Mohamad Tofigh Asadi - Political Activist
Mohamad Taghi Seydahmadi - Political Activist
Mohamad Beheshti - Political Activist
Msoud Forousesh Rad - Political Activist
Mohsen Rezvani - Political Activist
Mina Zarin - Women's rights activist
Mahnaz Ghezloo - Women's rights activist
Nahid Nazemi - Political Activist
Neda Noavar - human rights activist
Nasrin Ahmadi - Political Activist
Niki Mirzai - Political Activist
Parvin Ashrafi - Political Activist – Canada
Parviz Ghelichkhani - Political Activist and Media
Parvin Riahi - Women's rights activist
Pouyan Ansari - Political Activist
Pirooz Zoorchang - Political Activist
Parviz Davarpanah - Political Activist and Media
Parvaneh Ghasemi - Women's rights activist
Parviz Mir Mokri -  Poet
Rahim Estakhri - Political Activist
Rasoul Shokati - Political Activist
Rezapourkarimi - Political Activist
Reza Bishetab - poet
Siamak Moayed Zadeh - Labor Activist
Susan Shahbazi – Labor Activist
Sedigh Jahani –  Labor Activist - Swed
Safar Saed - Political Activist
Siamak Jahanbakhsh - Political Activist
Siamak Gholami - Political Activist
Said Afshar - Political Activist and Media
Sirous Bina - Political Economy Research
Said Arman - Political Activist
Said Sohrabi - Political Activist
Shahrzad Khodabakhsh -  human rights activist
Shahin Kazemi - Political Activist
Shokoohe Mirzadegi – Journalist - Activist Heritage

Shahin Mirmohamad Hosseini - Poet
Taghi Ruzbeh - Political Activist - political analyst
Torab Hagh Shenas -  Political Activist - political analyst
Tahere Khorami – Poet - Women's rights activist
Tayebeh Asgharzadeh - Women's rights activist


Signed by organizations:

International Workers' Solidarity Association
Committee Defending Freedom and Equality in Iran, Wien
Info Iran - Wien Austria
Association of the Defence of the Political Prisoners and Prisoners of Faith in Iran—Paris
Support Committee of Shahrokh Zamani
Campaign for the defense of civil and political prisoners
Foundation for Freedom of Thought and Expression
Association for Solidarity with Iranian Workers, Gothenburg
Culture and Social Thought – GothenburgSigned by sites and weblogs:

International Workers' Solidarity Association
http://fa.uidder.org/
Support Committee of Shahrokh Zamani
http://chzamani.blogspot.ca/
Campaign for the defense of civil and political prisoners
http://kampain.info/
Aleyhe Setam Jebsu
http://www.asj-iran.com/
Mina Zarin
http://mina-zarin.blogspot.de/
Azadi Bayan
http://www.azadi-b.com/
Etehad Kargari
http://etehad.se/
Lajvar
http://www.lajvar.se/
Rahe Kargar
http://www.rahekaregar.com/
Perslit
http://www.perslit.com/
Degarguny
http://www.degarguny.com
Kurdane
http://www.kurdane.com/farsi/
Hazl Dat Com
http://www.hazl.com/
Pezhvake Iran
http://pezhvakeiran.com/
sosialismemosharekati
http://sosialismemosharekati.com/
Rangin Kaman
http://rangin-kaman.org/
Estrak Wordpress
https://eshtrak.wordpress.com/
Ehteram Azadi
http://ehterameazadi.blogspot.de/
Akhgar
https://amadornavidi.wordpress.com/
Esmail Moloudi
http://www.emoloudi.blogspot.se/
Iraj Mesdaghi
http://www.irajmesdaghi.com
Majid  Moshayedi
http://m-moshayedi.com/
Kawosh
http://kawosh.wordpress.com/
Bina Darabzand
http://binadarabzand.info/
Mahmoud Khademi
http://mahmoudkhademi.de/
Bazafarini Vagheiat ha
http://bazaferinieazad.blogspot.fr/
Alborz Ma
https://www.facebook.com/parestoo.kaveh
Weblog Gozareshgaran
http://gozareshgaran1.wordpress.com/
Sedaye Khamoosh yek Zendani
https://sedayekhamoosheyekzandani.wordpress.com
Mellion Iran
http://melliun.org/
Reza Bi Shetab
http://rezabishetab.blogfa.com/
Shokooh Mirzadegi
http://shokoohmirzadegi.com/
Djaber Kalibi -  Parvaneh Ghasemi
http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/
Mahnaz Ghezlloo
http://mahnazghezelloo.blogspot.co.at/
Andisheh Ayandrgan
http://andishehayandehgan.blogspot.se

Gozareshgaran
http://gozareshgar.com/

11.1.2015


فراخوان گزارشگران: فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم!
بیداد و سرکوب افسارگسیخته  درزندان های کشورمان همزاد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی است و  دستگاه قضائی آن ابزار کشتار و حبس و شکنجه آزادیخواهانی بوده است که جز آینده ای بهتر برای مردم در سر نداشته اند. بهنام ابراهیم زاده بیش از 4 سال در زندانهای مخوف رژیم و بجرم تلاش برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان بسر برده است و بعلت اعتراض به شرایط طاقت فرسای زندان در بیدادگاهی مجددا به نه سال و نیم حبس محکوم شده است. ما فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای و مدافعین حقوق گارگران و زندانیان سیاسی ضمن پشتیبانی از اعلامیه زندانیان سیاسی گوهردشت کرج و محکوم نمودن پرونده سازی های سازمانیافته علیه فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی – عقیدتی, از تمامی نیروهای آزادیخواه و مبارز خواستاریم تا در حد توان با تلاش و کوشش خود مانع این حکم بیدادگاه قضائی رژیم شوند و از هیچ کوششی دریغ نورزند. ما نیز بسهم خود در رساتر نمودن فریاد دادخواهی بهنام ابراهیم زاده و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میکوشیم.
 آدرس برای ارسال اسامی:
gozareshgar1001@yahoo.de

اعلامیه جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت (رجایی‌ شهر) كرج در محکومیت حکم ظالمانه به بهنام ابراهیم‌زاده

«آگاهی یافتیم دادگاه امنیتی موسوم به انقلاب، بهنام ابراهیم‌زاده زندانی کارگری و حقوق بشری را به نُه و نیم سال حبس دیگر محکوم کرد. این در حالی است که این زندانی سیاسی بیش از 4 سال از دوره‌ی حبس خود را گذرانده و زمان زیادی به آزاد شدنش باقی نمانده و دارای فرزندی است که از بیماری سرطان رنج می‌برد.
اتهام جدید آقای بهنام ابراهیم‌زاده، حوادث سال گذشته در بند 350 اوین ذکر گردیده است که در آن حادثه، زندانیان به صورت وحشیانه توسط لباس شخصی‌ها و ماموران سازمان زندان‌ها، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از آن حمله‌ی وحشیانه، برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 را به انفرادی‌ها انتقال دادند؛ عده ای را به زندان گوهردشت تبعید کردند، زنده‌یاد غلامرضا خسروی را اعدام کردند و ابراهیم‌زاده از جمله زندانیانی بود که نه تنها برای مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد، بلکه پس از آن، او را به زندان گوهردشت منتقل کرده و برایش پرونده جدیدی ساختند که نتیجه‌اش نُه سال و نیم حبس جدید بوده است.
همچون سایر پرونده‌های سیاسی، هیچ‌کس از نحوه‌ی بازجویی، بازپرسی و تشکیل دادگاه آگاهی پیدا نکرد. شوربختانه تمام احکام دادگاه‌های غیرقانونی و امنیتی موسوم به دادگاه انقلاب، به صورت فله‌ای و بدون آیین دادرسی داده می‌شود و هیچ‌کس نیز پاسخگو نیست.
در وضعیت جدید که رژیم به بحران‌های جدی اقتصادی - سیاسی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به دلیل بلندپروازی‌های هسته‌ای، اختلافات درونی و به ویژه اعتراض‌های اجتماعی و ناامنی‌های گوناگون روبروست؛ سعی می‌کند با فشار به فعالان حقوق بشری و سیاسی و نیز اجرای فله‌ای احکام اعدام و تشدید سرکوب‌ها، شکست‌های خود را این‌گونه جبران کند.
بنابراین احزاب، گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری بیش از این مماشات نکرده و فریادهای اعتراض‌آمیز خود را علیه این همه ستم و بی‌عدالتی و قانون‌شکنی بلندتر کنند تا آزادگان جهان از شرایط زندانیان ستم‌دیده آگاهی یافته و به دولت‌های خود اجازه ندهند به خاطر منافع اقتصادی تا این اندازه با این رژیم کنار بیایند.
باید فریاد تظلم‌خواهی ما آشکار و اثرگذار باشد؛ کسانی چون بهنام ابراهیم‌زاده و خانواده‌اش نیازمند پشتیبانی همه‌ی شهروندان آگاه و آزاداندیش می‌باشند.»
اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
فرید آزموده، رضا اکبری منفرد، افشین بایمانی، محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد حردانی، افشین حیرتیان، شاهرخ زمانی، سعید شیرزاد، حشمت‌الله طبرزدی، علیرضا فراهانی، ابوالقاسم فولادوند، صالح کهندل، سعید ماسوری، اسدالله هادی، میثاق یزادن‌نژاد.​
محکومیت مجدد بهنام ابراهیم زاده
 با سلام و درود به همه کارگران و فعالین کارگری
 به اطلاع می رسانم که فرزندم بهنام ابراهیم زاده در روز دوازدهم اذرماه توسط قاضی احمدزاده و بدون وکیل در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده و به اتهام  ارتباط با احمد شهید و سر پل مجاهدین ! و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور ، با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی به هفت سال و نیم  زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال ونیم حبس و 450000 هزارتومان جریمه نقدی، جمعا به تحمل 9 سال حبس تعزیزی و 450000 هزارتومان جزای نقدی و همچنین به اتهام نگهداری ورق پاسور به تحمل چهار ماه و نیم حبس محکوم گردیده است. نامبرده همچنین در روز  8/10/93 به شعبه 15 دادگاه انقلاب به سرپرستی قاضی صلواتی احضار و حکم مزبور به وی ابلاغ شد. 
با تشکر رحمان ابراهیم زاده پدر (بهنام) و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
..................اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای و مدافعین حقوق کارگران و زندانیان سیاسی

آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای
آرش کمانگر – فعال سیاسی و رسانه ای
امین بیات – فعال سیاسی
اکبر دیلمی – فعال سیاسی
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
ایرج حیدری – فعال سیاسی
احمد بخرد طبع – فعال کارگری
احسان ثابت – فعال سیاسی
ایرج مصداقی – فعال حقوق بشر
ابراهیم آوخ – فعال سیاسی و رسانه ای
آزاده دراه – فعال سیاسی
امیر جواهری لنگرودی – فعال کارگری
انور میرستاری – فعال حقوق بشر
اسماعیل مولودی – فعال سیاسی
امیر میرزائیان – فعال سیاسی
آراز فنی – فعال حقوق بشر
آزيتا سيدي – فعال جنبش زنان
امیر زاهدی – فعال حقوق بشر و علیه اعدام
اصغر ارسنگ - فعال سياسي
بایرام یلماز – مدیر مسئول نشریه انجمن همبستگی بین المللی با کارگران
بهروز خباز – فعال کارگری
بهرام رحمانی: نویسنده و تحلیلگر سیاسی
باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی
بینا داراب زند – فعال کارگری
بیژن سعیدپور – فعال سیاسی و رسانه ای
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهروز عارفی – فعال سیاسی
بهروز فراهانی – فعال کارگری
بیژن جلالی -  فعال سیاسی
بیژن فتحی - فعال حقوق بشر و علیه اعدام
بهروز سورن – فعال سیاسی و رسانه ای
پروین اشرفی – فعال جنبش زنان
پرویز قلیچ خانی – فعال سیاسی و رسانه ای
پروین ریاحی – فعال جنبش زنان
پویان انصاری -  فعال سیاسی
پیروز زورچنگ – فعال سیاسی
پرویز داورپناه – فعال سیاسی و رسانه ای
پروانه قاسمی – فعال جنبش زنان
پرویز میرمکری - شاعر
تقی روزبه – تحلیلگر سیاسی
تراب حق شناس – فعال سیاسی
جمشید صفاپور – فعال کارگری
جابر کلیبی – فعال سیاسی
جواد دادستان - سینماگر
حسن حسام – شاعر – فعال سیاسی
حسن نایب هاشم - مدافع حقوق بشر
حسن عزیزی – فعال سیاسی
حمیدرضا رحیمی- شاعر طنز پردازسیاسی
حشمت محسنی – فعال کارگری
حبیب ریاحی – فعال سیاسی
حسین قاضی – فعال سیاسی
خسرو آهنگر – فعال سیاسی
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
حمید پورقاسمی – فعال سیاسی
حسن بیاتلو - فعال سیاسی
حسین مختار زیبائی - دكتری علوم قضائی زندانی سیاسی سابق
رحیم استخری – فعال سیاسی
رسول شوکتی – فعال سیاسی
رضا پورکریمی – فعال سیاسی
رضا بی شتاب - شاعر
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سیامک جهانبخش – فعال سیاسی
سیامک مویدزاده – فعال کارگری
سیامک غلامی – فعال سیاسی
سعید افشار – فعال سیاسی و رسانه ای
سیروس بینا - پژوهشگر اقتصاد سياسی
سعید آرمان – فعال سیاسی
سمیه اغنم – فعال حقوق بشر
سعید سهرابی – فعال سیاسی
شهرزاد خدابخش - فعال حقوق بشر
شاهین کاظمی – فعال سیاسی
شکوه میرزادگی - نویسنده، ژورنالیست و کوشنده میراث فرهنگی
شاهین میر محمد حسینی - شاعر و تحلیلگر سیاسی
صدیق جهانی – فعال کارگری
صفار ساعد – فعال سیاسی
طاهره خرمی – فعال جنبش زنان
طیبه اصغرزاده – فعال جنبش زنان
علی دماوندی – فعال سیاسی و رسانه ای
علی ندیمی – فعال و سیاسی
علی اعتدالی – فعال سیاسی
عباس منصوران - کنشگر جنبش سوسیالیستی
عسگر شیرین بلاغی – فعال سیاسی
علی پیچگاه – فعال کارگری در تبعید
عاطفه مقدم – فعال سیاسی
علی رسولی - فعال کارگری
عباس مظاهری –فعال سیاسی 
غلام عسگری -  فعال کارگری درتبعید 
فریبا ثابت – فعال سیاسی و فعال جنبش زنان
فاطمه رضائی – فعال حقوق بشر
فرج آلیاری – فعال سیاسی
فرهنگ قاسمی – فعال سیاسی و رسانه ای
فرخ قهرمانی – فعال سیاسی
فرهاد بشارت – فعال سیاسی
فرهاد دانشور – فعال سیاسی
کیتاش شمس – فعال سیاسی
ک – الوند – فعال سیاسی
کاک ابراهیم – فعال سیاسی
گلکوه سپیدرودی – فعال سیاسی
لاله حسین پور – فعال جنبش زنان
مجید دارابیگی – فعال سیاسی
مینو همیلی زندانی سیاسی سابق فعال سیاسی پناهندگی
مریم البرزی – فعال سیاسی
منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی
محمود خلیلی - زندانی سیاسی دهه 60
مینا پویا – فعال سیاسی
محمود خادمی – فعال سیاسی
محمد امیرانی – فعال سیاسی
مهرداد مهر پور محمدی – فعال سیاسی
مجید مشیدی – فعال سیاسی 
محمدرضا اسکندری – فعال پناهندگی و رسانه ای
محمد توفیق اسدی – فعال سیاسی
محمد تقی سید احمدی – فعال سیاسی
محمد بهشتی – فعال سیاسی
مسعود فروزش راد – فعال سیاسی
مینا زرین – فعال جنبش زنان
مهناز قزلو – فعال جنبش زنان
محسن رضوانی – فعال سیاسی
محمد آسنگران – فعال سیاسی
مجید موسوی بیدار – فعال حقوق بشر
مهوش علاسوندی - فعال حقوق بشر و علیه اعدام ,بنیانگذارنهاد مادران تورنتو
ناهید ناظمی – فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر و زنان
نسرین احمدی – فعال سیاسی
نیکی میرزائی – فعال سیاسی
هدایت سلطان زاده – فعال سیاسی
یوسف زرکار – فعال سیاسی
یاور اعتماد – فعال سیاسی و رسانه ای
یوسف  اردلان – فعال سیاسی

نهادها:
انجمن همبستگی بین المللی کارگران
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس
کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ  
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین
انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ
اینفو ایران
بنیاد آزادی اندیشه و بیان

رسانه ها:

سایت انجمن همبستگی بین المللی کارگران
http://fa.uidder.org/
سایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
http://chzamani.blogspot.ca/
سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
http://kampain.info/
سایت علیه ستم جنسی
http://www.asj-iran.com/
وبلاگ مینا زرین
http://mina-zarin.blogspot.de/
سایت آزادی بیان
http://www.azadi-b.com/
اتحاد کارگری
http://etehad.se/
سایت لجور
http://www.lajvar.se/
سایت راه کارگر
http://www.rahekaregar.com/
سایت هنر و ادبیات پرس لیت
http://www.perslit.com/
دگرگونی
http://www.degarguny.com
سایت کردانه
http://www.kurdane.com/farsi/
سایت هزل دات کام
http://www.hazl.com/
سایت پژواک ایران
http://pezhvakeiran.com/
سایت سوسیالیسم مشارکتی
http://sosialismemosharekati.com/
سایت رنگین کمان
http://rangin-kaman.org/
وبلاگ اشتراک
https://eshtrak.wordpress.com/
احترام آزادی
http://ehterameazadi.blogspot.de/
وبلاگ اخگر
https://amadornavidi.wordpress.com/
سایت اسماعیل مولودی
http://www.emoloudi.blogspot.se/
سایت ایرج مصداقی
http://www.irajmesdaghi.com
سایت مجید مشیدی
http://m-moshayedi.com/
وبلاگ کاوش
http://kawosh.wordpress.com/
سایت بینا داراب زند
http://binadarabzand.info/
سایت محمود خادمی
http://mahmoudkhademi.de/
بازآفرینی واقعیت ها
http://bazaferinieazad.blogspot.fr/
 البرز ما
https://www.facebook.com/parestoo.kaveh
وبلاگ خبری گزارشگران
http://gozareshgaran1.wordpress.com/
وبلاگ صداى خاموش يك زندانى
https://sedayekhamoosheyekzandani.wordpress.com
سايت مليون ايران
http://melliun.org/
وبلاگ رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com/
سایت شکوه میرزادگی
http://shokoohmirzadegi.com/
سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی
http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/
وبلاگ مهناز قزلو
http://mahnazghezelloo.blogspot.co.at/
وبلاگ اندیشه آیندگان
http://andishehayandehgan.blogspot.se

سایت گزارشگران
http://gozareshgar.com/


 =======================================
در دفاع از بهنام ابراهیم زاده
بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک پس از سپری کردن ۴ سال و نیم از محکومیت پنج ساله خود، همچون گذشته به دلایل واهی محاکمه ومجددا به ۹ سال و نیم زندان محکوم گردیده است. صدور چنین حکمی بر اساس اتهامات بی پایه، نمونه ای از فشارهائی است که مدتهاست بر فعالان کارگری و خانواده های آنان وارد می آید.
در حمایت از بهنام ابراهیم زاده ، کمپین پشتیبانی از کارگران ایران از شما دعوت میکند تا در تجمع اعتراضی در لندن شرکت کنید.
زمان: یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵
مکان: میدان ترافالگار
از ساعت ۲ تا ۴
کارزار پشتیبانی از کارگران ایر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر