۱۳۹۳ بهمن ۵, یکشنبه

پیام تسلیت سازمان راه کارگر خطاب به شاهرخ زمانی

در غم از دست دادن یک مادر فدارکار!
مرگ مادر شاهرخ زمانی را تسلیت می گوئیم

خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، از میان  ما رفت. مادران زجرکشیدۀ زندانیان سیاسی و مادران شهدا که پرچمداران دفاع از ایستادگی فرزندانشان در برابر استبداد بیرحم دینی هستند، سمبل پاکبازی انسان هائی هستند که مبارزه شان با عشق، با وفاداری و با خون دل عجین است. خانم زرین نجاتی، یکی از این مادران بود. پرکشیدن او را به شاهرخ زمانی و خانواده اش و به تمامی مبارزان راه  آزادی، برابری و همبستگی انسانی تسلیت می گوئیم
سایت سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»
يكشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۲۵ ژانويه ۲۰۱۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر