۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

در خواست اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از شاهرخ زمانی برای شکستن اعتصاب غذا

شاهرخ زمانی عزیز، رفیق، دوست و هم رزم در بند!  فریاد اعتراض تو که جان ات را  وثیقه آن قرار داده ای از فراز دیوارهای بلند و مخوف  زندان های  رژیم ضد انسانی و کارگر ستیز جمهوری اسلامی  گذشت و در فرا خنای جهان انعکاس یافت. صد ها نفر با نگرانی و خشم از بیدادی که بر تو و دیگر کارگران در بند می رود به حمایت از تو بر خاستند و  دهها تشکل کارگری و هزاران نفر دیگر در جهان دریافتند که فعالین شجاع کارگری در ایران  چه هزینه گران و سنگینی  برای دست یابی به حقوق اولیه خود می پردازند. و این به خوبی نشان می دهد که کارگران ایران و فعالین  کارگری زندانی تنها نیستند؛ نشان می دهد که  رژیم اسلامی سرمایه اگر چه هنوز می تواند تن و جان فعالین کارگری را به بند بکشد اما نمی تواند صدای اعتراض و  مبارزه آنان برای رهایی را زندانی کند.   
 شاهرخ عزیز! خانواده تو و به همراه آنان هزاران  نفر در سراسر جهان با دلهره  و تشویش ، نگران سلامتی تو  هستند.  ما به عنوان بخش کوچکی از این هزاران  نفر از تو تقاضا می کنیم که به احترام همه کسانی که در سطح جهانی  به حمایت از تو خاسته اند، اعتصاب غذای خود را بشکنید و به شیوه دیگر برای تحقق خواست خود به مبارزه ادامه دهید. اکنون بیش از پیش با اطمینان  می توان گفت که پایان اعتصاب غذای  تو به هیچ رو به معنای پایان حمایت و همبستگی جهانی از تو  و دیگر فعالین کارگری  زندانی نخواهد بود. خواست آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران اینک به خواست عمومی  بدل شده است. این خواست همچون آواری بر این رژیم سرکوبگر فرود خواهد امد.
شاهرخ عزیز، پایان اعتصاب غذایت بعد از بیش از ۳۳ روز، حک شدن لکه ننگ دیگری بر پیکر سراسر خون آلود رژیمی خواهد بود که بقای خود را در سرکوب، کشتار و جنایت می بیند. شاهرخ عزیز ! اگر چه مسئولیت کامل هرگونه صدمه به سلامتی شما متوجه کلیت جمهوری اسلامی ایران است، اما سلامتی تو برای همه ما بیش از این مهم است!  از شما تقاضا داریم که اعتصاب غذای خود را بشکنید تا همچنان در کنارهم برای آرمانهای طبقه کارگر و دنیایی که در آن از مناسبات ظالمانه و استثمارگرانه سرمایه د اری خبری نباشد مبارزه کنیم.
با گرمترین درودها

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۹ آوریل ۲۰۱۴
http://www.workers-iran.org / http://www.etehadbinalmelali.com



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر