۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

اعلام حمایت ها از شاهرخ زمانی ادامه دارد

همکاران وهموطنان وهمرزمان گرامی طی مدتی که همکارمبارزشاهرخ زمانی درزندان است واکنون بیش ازیکماه دراعتصاب غذا میباشد من بعنوان یک فعال کارگری قدیمی همواره نگرانیهای خودرا نشان داده ام وتلاشهایی درحمایت ازایشان نموده ام اکنون باردیگرحمایت خودرا ازموضع ایشان اعلام وازتمامی وجدانهای بیدارمیخواهم برای رهایی ایشان اززندانهای مخوف رژیم اخوندی اقدام کنند لطفا بدین وسیله نام مرادرلیست حمایت کنندگان درج بفرمایید.

                                   با مهرغلام عسگری فعال کارگری درتبعید


Dostaan ba Salam,

Dar sorat emkan name Radio Payam Canada ra beh list hemayat az Shahrokh Zamani ezafeh namaiid.

Ba sepass, Amir


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر