۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه

بازجویی وپرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات و مردانی رئیس زندان علیه فعال کارگری


 بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال  فعال کارگری شاهرخ زمانی به دادیاری دادگاه انقلاب  کرج و مورد بازجویی قرار دادن وی به دلیل پرونده سازی بازجویان  وزارت اطلاعات و مردانی رئیس زندان .
روز چهارشنبه  ۲۷ فروردین ماه  فعال کارگری شاهرخ زمانی از بند ۳  زندان گوهردشت کرج  خارج و به دادیاری دادگاه انقلاب کرج منتقل گردید. او توسط فردی به نام  سالاری رئیس این شعبه مورد بازجویی  قرار گرفت . علت بازجویی از وی پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات و شکایت مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج علیه وی  عنوان شده است.
فعال کارگری شاهرخ زمانی  از اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی  و به خصوص تبعیدش به  زندان قزل حصار کرج  به دادیار دادگاه انقلاب از مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج شکایت نمود  و خواهان رسیدگی به شکایتش شد .
هدف  بازجویان وزارت اطلاعات از پرونده سازی و عنوان کردن  اتهامات واهی  که شیوه همیشگی آنها علیه زندانیان سیاسی است مرعوب کردن آنها است.
 فعال کارگری شاهرخ زمانی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بازجویان وزارت اطلاعات را وادار به عقب نشینی  و پذیرفتن خواسته هایش نمود. ایستادگی و مقاومت این فعال کارگری که منجر به عقب نشینی  سرکوبگران شده است خشم آنها را بر انگیخته است و در صدد انتقام جویی از این فعال کارگری هستند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی واهی و بازجویی از فعال کارگری را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۱۷ آوریل ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر