۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی): شاهرخ زمانی آزاد باید گردد!

  شاهرخ زمانی، عضو شورای نمایندگان "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری" و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیین ساختمان، بیش از دو سال است که به جرم فعالیت کارگری دستگیر شده است. جمهوری اسلامی با ترتیب دادن دادگاهی نمایشی شاهرخ زمانی را به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دوسال گذشته به بهانه‌های مختلف شاهرخ زمانی را هر روز روانه زندانی (زندان‌های یزد، تبریز، گوهردشت و زندان قزل حصار) کرده‌اند. شاهرخ زمانی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زده است. امروز بیش از یکماه از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی میگذرد و وی در وضعیت جسمی نامناسبی به سر میبرد.
در طول سی و چند سال حیات جمهوری اسلامی تلاش طبقه کارگر برای احقاق حقوق صنفی و سیاسی کارگران همیشه با سرکوب و زندان و شکنجه جواب گرفته است. در همین راستا طیفی وسیع از فعالین کارگری برای بدست آوردن ابتدایی ترین حقوق خود از دستمزد عادلانه تا حق تشکل و اعتصاب و آزادی‌های سیاسی٬ ضمن اخراج از کار و گرو گرفتن نان خانواده آنها٬ با اتهام ضدیت با نظام روانه زندان شده اند.
امروز هم جمهوری اسلامی در دوره گشایش سیاسی اقتصادی برای بورژوازی، ذره‌ای از فشار به طبقه کارگر و فعالین آن کم نکرده است. امروز هم بهشت سرمایه در ایران، جهنم کارگران است.
علیرغم اعتصاب غذای شاهرخ زمانی "مراجع بین‌المللی" که با هر سرفه و عطسه سران سبز به نقض حقوق بشر اعتراض میکردند٬ حتی نامی از شاهرخ زمانی نبرده  و فشاری به جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی او نیاورده اند.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست ضمن حمایت از تمام تلاشهایی که برای آزادی شاهرخ زمانی و همه فعالین کارگری شده است٬ با پشتیبانی از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و بیانیه کمیپن بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران- داحک، که تا کنون به امضای ٥٥٠ نفر رسیده است٬ به سهم خود برای جلب حمایت سازمانهای کارگری، رادیکال و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و به منظور آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و آزادی فوری شاهرخ زمانی تلاش خواهد کرد.
شاهرخ زمانی اولین کارگری نیست که به جرم فعالیت برای حقوق صنفی و سیاسی کارگران زندانی و شکنجه می‌شود اما باید آخرین فعال و شخصیت کارگری باشد که جمهوری اسلامی اجازه دست درازی به زندگی و آزادی او دارد.


شاهرخ زمانی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی برابری ، حکومت کارگری!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

٩ آوریل ٢٠١٤

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر