۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

پیام سرپرست شورای نمایندگی دانشجویان در دانشگاه سوآزیلند به شاهرخ زمانی


به شاهرخ زمانی

از طرف: مکسول دلامینی *، سرپرست شورای نمایندگی دانشجویان در دانشگاه سوآزیلند.

مردم سوازیلند در مبارزۀ شما که نمی تواند جدای از مبارزۀ جهانی برای عدالت، احترام به حقوق بشر و کرامت مردم باشد، دوشادوش شما هستند. ما باید در تمامی لحظات همبستگی خود را با مردمی که تحت ستم و رنج جوامع نابرابر قرار دارند، ابراز نماییم. همین نوع همبستگی بود که موجب آزادی من از زندان شد. ما همبستگی خود را با شما و مردم ایران اعلام می نماییم.

*
**مکسول دلامینی، سرپرست «شورای نمایندگای دانشجویان» در دانشگاه سوازیلند و سرپرست سابق «جبهۀ ملی دانشجویان سوازیلند» می باشد که در سال 2013 به دلیل شرکت در جنبش دمکراتیک بازداشت گردید.
شبکۀ همبستگی کارگری (IWSN)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر