۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

اطلاعیه سندیکای کارگران نقاش و سندیکای فلزکارانجان برادر کارگرمان در خطراست!
جان و سلامتی شاهرخ زمانی پس از 26 روز اعتصاب غذا بسیار ناگوار است.او در اعتراض به عدم دسترسی زندانیان به ابتدایی ترین امور زندانیان زندان گوهردشت ازجمله کتابخانه ،دست به اعتصاب غذا زده است. این چندمین بار است که شاهرخ زمانی به نقض حقوق زندانیان اعتراض می کند .هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هم صدا با کارگران نقاش استان البرز مسوولیت مراقبت ازسلامتی و جان  شاهرخ زمانی را به عهده سازمان زندانها و زندان قزل حصار می داند.
ما ضمن ارج نهادن به استقامت دوست و رفیق سندیکایمان شاهرخ زمانی به دلیل پایداری در مواضع سندیکایی و حقوق انسانی زندانیان ، از او مصرا می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان داده و سلامتی خود را برای پیشبرد آرمان های سندیکایش حفظ کند.
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه وسندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن خوشامدگویی به کارگران نقاش استان البرز در عرصه فعالیت های کارگری  و فشردن دست این کارگران سندیکایی برایشان آرزوی موفقیت می کند.
با آرزوی اتحاد و گسترش همکاری های سندیکایی
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
14/1/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر