۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

پیام سندیکای فلزکاران از طرف خانواده شاهرخ زمانیدرخواست خانواده شاهرخ زمانی برای خاتمه دادن به اعتصاب غذایش که به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ارسال شده است.متن پیام به شرح زیر است:
« شاهرخ جان خواهش اندیریک اعتصاب غذاوی سیندیر.
آنان – آتان – فامیل لر و دوستلار»
شاهرخ جان خواهش می کنیم اعتصاب غذایت را بشکن.
مادر – پدر – فامیل ها – و دوستانت               14/ 1/ 1393     
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر