۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

اطلاعیه سندیکای کارگران نقاش استان البرز

جان شاهرخ زمانی در خطر است!
26 روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش می گذرد.شاهرخ زمانی از روز 17 اسفند سال 1392 در اعتراض به جمع آوری کتابخانه زندانیان زندان رجایی شهر ،دست به اعتصاب غذا زده است.متاسفانه ،پس از گذشت سه روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی مدیریت سازمان زندانها،بدون هیچ دلیلی و بدون اطلاع به شاهرخ زمانی، سریعا اورا به زندان قزل حصار کرج که مخصوص زندانیان عادی است، منتقل نمود. این انتقال آنچنان بی مقدمه صورت گرفت که شاهرخ زمانی بدون وسایل شخصی و فقط با لباس زندان ،به زندان قزل حصار برده شد. مسئولین زندان در پاسخ به اعتراضات شاهرخ زمانی به این شیوه غیرانسانی ،او را به مدت 8 روز به زندان انفرادی فرستادند. شاهرخ زمانی از زمان اعتصاب غذا تاکنون 9 بار به زیر سرم رفته و 17 کیلو کاهش وزن داشته و فشار خون او با افت شدیدی به روی 7 رسیده است.او در آخرین مکالمه اش با خانواده خود دچار لکنت زبان بود.
ما ضمن هشدار به مدیریت سازمان زندانها و مسئولین زندان قزل حصار در مورد خطرات ناشی از این اعتصاب و برخوردهای غیرانسانی که جان شاهرخ زمانی را تهدید می کند ، اعلام می کنیم که سازمان زندانها ومدیریت زندان قزل حصار مسئول مستقیم جان شاهرخ زمانی هستند.
کارگر زحمتکش شاهرخ زمانی ،
جنبش سندیکایی ایران شما و همه زندانیان کارگری را سالم و پُرتوان می خواهد.سنگر کارگری مابه وجود همه شما نیازمند است. ما کارگران سندیکای کارگران نقاش استان البرز از شما تقاضا می کنیم به اعتصاب غذای خود خاتمه داده و پُر توان تر از همیشه در صفوف جنبش کارگری ادای وظیفه کنید.
سندیکاهای کارگری ایران،
برای نجات جان شاهرخ زمانی به کمک و همدلی شما نیازمندیم و امیدواریم شما هم از شاهرخ زمانی بخواهید به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز   14/1/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر