۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

دومین فایل صوتی شاهرخ زمانی از زندان قزل حصار

شاهرخ در این فایل صوتی که در 16/1/1393 داده است از سازمان جهانی کار و نهاد های جهانی کارگری و حقوق بشری در خواست حمایت برای کارگران زندانی دارد ضمن اینکه تا این تاریخ 30 روز است که او در اعتصاب غذا بسر می برد و خواسته اش اعتراض به انتقال غیر قانونی او از گوهر دشت به قزل حصار بوده و می خواهد که او را به گوهر دشت بر گردانند .کلیپ زیر مربوط به مصاحبه بهروز خباز با مادر شاهرخ زمانی است هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر