۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه

محمد جراحی: شاهرخ زمانی را به زندان گوهر دشت بر گردانید


من محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری، همچنین هم پرونده شاهرخ زمانی ، مبحوس در زندان تبریز هستم ما بخشی از کارگران بی کناهی هستیم که جمهوری اسلامی می خواهد با زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدا حق طلبی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران را خفه کند.در این جهت ماموران وزارت اطلاعات بیشترین هم و غم خود را گذاشتند تا شاهرخ زمانی کارگر نقاش، عضو هیات موسس سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی ، غیر قانونی و سلیقه خود کنند و در این راستا او را هر روز به زندانی و در زندانها از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی تبعید می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شکنجه شاهرخ که هم رزم من و دیگر کارگران است را به زندان قزل حصار تبعید کردند و شاهرخ در جهت اعتراض به این عمل غیر قانونی و ضد انسانی 31 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است .
من از زندان مرکزی تبریز با صدای بلند می گویم شاهرخ عزیزم ، همرزم مبارزم، با تمام وجودم از مبارزات ، مقاومت و خواسته ات دفاع می کنم و از تمامی تشکل های کارگری ، انقلابی و آزادیخواه از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه ، اتحادیه آزادکارگران ، سندیکای نقاشان ،سندیکای فلز کار مکانیک و سندیکاهای دیگر، کمیته هماهنگی ، کمیته پیگیری ، کانون مدافعان حقوق کارگری ، کمیته های دفاع ودیگر تشکل ها و مردم آزادیخواه و تمامی نهاد ها و تشکل های جهانی می خواهم شاهرخ زمانی فرزند مبارز خود را تنها نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزید .
با توجه به اینکه  من خود تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زندان دچار بیماری سرطان هستم و اجازه مداوا به من نمی دهند امکان و توانایی اعتصاب غذا را در جهت حمایت از شاهرخ ندارم، اما اعلام می کنم اگر جمهوری اسلامی به خواسته دوست و همرزم من شاهرخ زمانی جواب ندهد دست به اعتصاب غدا خواهم زد.

محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز

17/1/1393 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر