۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه

موضوع : از حمایتها و همبستگی های طبقاتی صمیمانه تشکر می کنم


از: شاهرخ زمانی
به : تشکل ها ، نهاد ها و فعالین
موضوع : از حمایتها و همبستگی های طبقاتی صمیمانه تشکر می کنم

می دانم طی 20 ماهی که مرا دستگیر و زندانی کرده اند بسیاری از نهادها ، تشکلهای کارگری از جمله سندیکاها و اتحادیه های کارگران داخل و دیگر کشورها بر مبنای همبستگی طبقاتی از من و تمامی کارگران زندانی بیدریغ حمایت کرده اند و با توجه به اینکه خودشان از جانب سرمایه داری صدها مشکل دارند برای حمایت از من و دیگر دوستان زندانیم مانند رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، علی نجاتی ، پدرام نصرالهی ، رسول بداغی و... کمکهای بی شائبه ای به صورت حمایتهای عملی و جذب حمایتهای بین المللی و خبررسانی گسترده ای را انجام داده اند .
هر چند که انجام چنین کارهایی وظیفه طبقاتی همه ماست من به نوبه خودم صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم که بتوانم جهت جوابگویی به این همه حمایت و محبت دوستان و نهادها، وظایف طبقاتی خود را در حد توانم انجام دهم . شنیده ام که ائتلاف " کارگران آمریکا علیه جنگ " و اتحادیه  ساختمانی،جنگلبانی،معادن و انرژی استرالیا و همچنین سندیکای کارگران نقاش دانمارک ، سندیکاهای کارگری فرانسه و کانادا و... و حقوق بشری شهر بوخوم و سایت ایران |آزاد و دیگر نهادهای بین المللی از من و دیگر دوستان زندانیم حمایت کرده اند ضمن تشکر و قدر دانی از این عزیزان می دانم که نهادها و تشکل های ایرانی خارج از کشور به صورت جمعی و فردی بسیار تلاش کردند تا نظر تشکل ها و نهاد های بین المللی را جهت حمایت  از کارگران زندانی جلب نمایند بنابراین از صمیم قلب از این دوستان نیز نهایت تشکر را دارم .
دوستان به من حق بدهید که نمی توانم از همه ی شما  حمایت کنندگان و تلاشگران جهت جلب حمایت و خبررسانی به خاطر گستردگی و تعداد بسیار زیاد نام ببرم بنابراین به صورت عمومی از شما می خواهم ضمن پذیرفتن تشکر و قدر دانی من حمایتهای خود راهم چنان از تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی با گستردگی بیشتر ادامه دهید و در اینجا لازم است به خصوص از دوستم رضا شهابی که به دلیل عدم رعایت حقوقش مجبور به اعتصاب غذا و دارو شده و شنیده ام از این جهت جانش به شدت در خطر است ادامه بدهید.
همچنین لازم است بگویم تعدادی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستند که ناشناخته مانده اند و این ناشناخته بودن باعث گردیده آنها و خانواده هایشان باشدت بیشتری از زندانیان شناخته شده تحت فشار و اذیت و آزار مأموران و پلیس سیاسی باشند از همگی شما می خواهم حمایتهای خود و خبررسانی عمومی را نسبت به آنها هر چه بیشتر گسترش دهید .

با سپاس از حمایتهای بی دریغ شما دوستان

شاهرخ زمانی
 زندان گوهردشت
13/10/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر