۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

در آکسیون های 26 ژانویه شرکت کنید.


در آکسیون های 26 ژانویه شرکت کنید.

خبردار شدم که در روز شنبه 26 ژانویه 2013 نیروهای فعال ایرانی به همراه دوستان و همرزمانشان در کشورهای مختلف در حمایت از مبارزه کارگران ، برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اقدام به برگزاری آکسیونهای اعتراضی خواهند کرد .
ضمن اینکه صمیمانه از اقدام این دوستان تشکر می کنم و از تمامی تشکل ها و فعالین داخل نیز می خواهم در هر حدی که ممکن است دست به اعتراض بزنند و همچنین برای کسب مطالبات خود هر چه بیشتر تلاش نمایند. و از تمامی فعالین و تشکلها می خواهم در شهرها ی مختلف دنیا به طور متحدانه و هر چه گسترده تر، روز شنبه اعتراض نمایند . اطمینان دارم که هر چه  تعداد بیشتری از دوستان در این اقدام پیشرو شرکت کنند به همان اندازه تأثیر مثبتی خواهد داشت .

کارگر زندانی و زندان سیاسی آزاد باید گرد

بر چیده  زندانها ، نجات انسان ها

شاهرخ زمانی – زندان رجایی شهر
3/11/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر