۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

تكذيب ادعاهای بي پايه واساس حزب كمونيست كارگري

ما خواهان مشاهده مدارک حزب کمونیست کارگری برای اثبات ادعای خودش هستیم ، در غیر این صورت ضمن تکذیب این ادعای کذب، از جنبش کارگری رسما" عذر خواهی کند.
باز یک رفیقی از میان ما رفت ، شاخک های حسی هوچی گران و بی پرسیبی شان گل کرد، تا دست به کادر دزدی بزنند . زمانی که محمد جراحی هنوز زنده ولی مریض بود و بیشتر مواقع بر اثر داروهای ضد درد و یا شیمی درمانی بی حس و نا توان از درک اطراف خود بود  تعدادی تلاش می کردند از بیماری او سو استفاده کرده وانمود کنند که محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و ... نبود یا نیست و برخی تلاش می کردند با سو استفاده از شرایط و نیاز های معنوی و ... او  از او مدرکی یا سندی برای چسبادن او به خودشان به دست بیاورند، چرا که همه این بی پرنسبها شنیده بودند محمد با توجه به پیشرفت بیماری اش نمی تواند بیش از 3 الی 6 ماه دوام بیاورد  بنا براین عوامل همه فرقه ها دست به کار شده بودند تا محمد را مال خود بنامند تا پس از مرگ او بتوانند ویترین شان را بروز کنند ( ما در آن زمان به خاطر رعایت شرایط محمد سکوت کرده بودیم) اکنون حزب کمونیست کارگری ایران  فکر کرده محمد جراحی را می تواند بدزد تا برای خود  اعتباری کسب کند، چه کسی باور می کنند فردی مانند محمد که سالها با رفیق اش شاهرخ بوده است این قدر تنزل کند که کادر حزب کمونیست کارگری شود؟ ما می گوییم مردن در جنبش کارگری و جنبش انقلابی هنر نیست ، اما اگر شما فکر می کنند برای کسب اعتبار  نیاز به فعالین کارگری مرده دارید، از کادرهای خود بخواهید نیاز تان را بر آورده کنند، تا مجبور به مرده دزدی نشوید.
ما اعلام میداریم رفیق محمد جراحی از سال 1385 با معرفی شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری شده و در همان زمان در جبهه واحد کارگری عضو بوده و در سال 1389 همراه شاهرخ زمانی و چند نفر از رفقای تبریز هسته جنبش دمکراتیک کارگری را تشکیل دادند و در خرداد ماه 1390 زمانی که آخر شب، جلسه هسته فوق را ترک می کردند شاهرخ و محمد با هم دستگیر شدند و در پی این پرونده که اسناد آن موجود است طی دادنامه صادره از طرف دادگاه محمد به اتهام مشارکت در ساختن گروه براندازی جنبش دمکراتیک کارگری به 5 سال محکوم گردید ، و در سال 1395 آزاد شد ، و طبق فعالیت او در زندان و ارتباطش با شاهرخ و دیگر رفقا محمد جراحی یکی از اعضای جمع قدم اول و کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی بود، اگر محمد جراحی در زندان به عنوان کادر حزب کمونیست کارگری عضو شده است این حزب باید مدارک لازم را ارایه کند و اگر بعد از آزادی و در زمان بیماری چنین عضویتی را پذیرفته باز اولا" باید این حزب مدارک خود را ارایه کند در غیر این صورت باید بیانیه خود را تکذیب کرده و متعهد شود دیگر هرگز اقدام به فریب جنبش کارگری و جنبش انقلابی نکند ، ما اعلام می داریم محمد جراحی با نام مهرداد شمس رودی( او از سال 1385 این نام مستعار را دارد) نامه ای را امضا کرده است که نامه فوق جمع بندی بحث دوساله گذشته رفقا بوده است که طی مقالات مختلف منتشر شده و هر روز بیشتر تکامل یافته تا اینکه جمع بند مقالات، نامه فوق الذکر شده است  و محمد از بحث های فوق تماما" بعد از آزادی از زندان اطلاع داشت و اظهار نظر کرده است که طی سه ماه گذشته در جریان جمع آوری امضا برای نامه فوق بودیم و دقیقا" در این نامه سیاست ها و سبک عمل و تئوری های حزب کمونیست کارگری و برخی دیگر از گوه ها  غیر کارگران قلمداد شده است، بنا براین نمی توان پذیرفت که محمد جراحی هم یکی از کادر های حزب کمونیست کارگری باشد و هم به رفقای جمع قدم اول بگویید عضو قدم اول هستم و هم به دیگر رفقای کمیته حمایت اعلام نکند که عضو و کادر حزب کمونیست کارگری شده است و مهمتر از ان نمی توان پذیرفت که محمد جراحی عضو و کادر حزب کمونیست کارگری باشد در همان حال متن موضع گیری را امضا کرده باشد، آیا محمد جراحی چنین بوده که در دو گروه متضاد همزمان کار کند و از آنها پنهان کرده باشد؟ به هر صورت حزب کمونیست کارگری نوشته خود را باید با مدارک اثبات کند یا آن را تکذیب کرده از جنبش کارگری و انقلابی عذر خواهی نماید.

بابک خرم دین، اکبر بی تاب ، البرز ولی زاده ، فریده جعفری ، م. اخگر ، بهرام دبیری ، محمد اشرفی، شجاع ابراهیمی
14/  مهر /1396


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر