۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

بیانیه 151


بزرگداشت رفقا محمد جراحی ،کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی را در 14 اکتبر برگزارمی کنیم.

با درود به کارگران هپکو و آذر آب و معادن و نفت و ... ،با درود به  معلمان ، بازنشستگان و پرستاران و با درود به رضا شهابی ، ، اسماعیل عبدی، بهشتی و عمرانی و همه زندانیان سیاسی که با مبارزه و استقامت بی مثالشان سرمایه داری و دولتش  جمهوری اسلامی را به بن بست رساندند.
رزمندگان طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابل مبارزه هر دم افزاینده هزینه های زیادی را می پردازند هرچند که هزینه های فوق  اجتناب ناپذیر است ، اما فعالین ، تشکل ها ، محافل، سازمانها و احزاب و همه کمونیست ها وظیفه دارند برای کمتر کردن هزینه ها و کسب بیشترین دستاورد ها و رشد سطح مبارزاتی با دقت و برنامه ریزی خوب و متحدانه  از هر وسیله  اصولی و ممکن در مسیر انقلاب و ایجاد همبستگی بیشتر در صفوف طبقه کارگر استفاده نمایند. در این راستا می توان حتی با شرکت در اعتراضات و مراسم های مختلف و ... از موقعیت های اعتراضی و حمایتی از مبارزات کارگران استفاده نموده و هر آنچه را که فکر می کنیم برای رشد مبارزه و حمایت از مبارزات کارگران و معلمان لازم است انجام داده یا بیان کنیم. لذا لازم به ذکر است که می توانیم با شرکت در مراسم بزرگداشت رفقا محمد جراحی، کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی در 14 اکتبر 2017 در جهت انجام وظایف انقلابی خود قدمی دیگر در پیشبرد مبارزه بر داریم.
همان گونه که اطلاع دارید مراسم فوق از طرف جمع قدم اول برای رفقا کوروش و شاهرخ اعلام گردیده است ، و با کمال تاسف رفیق محمد جراحی نیز امروز ما را تنها گذاشت لذا لازم است یاد رفیق محمد را نیز گرامی بداریم رفیق محمد جراحی با نام مستعار( مهرداد شمس رودی) که از اعضای هسته جنبش دمکراتیک کارگری و از اعضای جبهه واحد کارگری ، کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی و همچنین از اعضای داخلی جمع قدم اول بود ، لذا لازم می دانیم مراسمی نیز برای بزرگداشت این رفیق برگزار نماییم که رفقا تصمیم گرفتند مراسم سه رفیق ( شاهرخ ، کوروش و محمد ) را در همان 14 اکتبر برگزار نماییم .
البته رفقای قدم اول در متن فراخوان فوق که طبق مصوبه خود برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای همه تصمیمات را از جهت سبک کار و نوع برنامه های لازم به جلسه که با شرکت داوطلبانه رفقای علاقمند تشکیل می گشت موکول کرده بودند. در نتیجه جلسه مورد نظر در روز سه شنبه 3 اکتبر 2017 ساعت 8 شب به وقت تورنتو در اسکایپ تشکیل شد، و پس از حدود سه ساعت تبادل نظر و بررسی مشکلات احتمالی در جهت ایجاد تشکل یا کار گروه جدید در نهایت از میان چهار پیشنهاد رسیده توسط رفقای شرکت کننده در جلسه تصویب شد که مسئولیت اعلام مراسم به عهده کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی گذاشته شود، با توجه به اینکه همچنان برنامه ریزی و تصمیم گیری ها برای سبک کار و موارد نیاز به اجرا در مراسم تحت نظر و با تصمیم گیری شرکت کنندگان در جلسه 3 اکتبر باشد و در همین جلسه تقسیماتی و مواردی تصویب گردید و قرار شد در روز سه شنبه آینده 10 اکتبر نیز رفقا جلسه تشکیل بدهند و تصمیمات و کارهای لازم را بررسی و تقسیم کار را تکمیل نمایند.
به دنبال جلسه فوق الذکر پیشنهاد پذیرش مسئولیت مراسم از طرف کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی از رفقای عضو نظر خواهی شد و رفقا توافق خود را با پیام زیر اعلام نمودند.
بدین وسیله ما در کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی ضمن پذیرش مسئولیت پیشنهادی ، با کمال حسن نیت از شرکت کنندگان در جلسه 3 اکتبر که صداقت و پای بندی خود به همکاری های لازم  را نشان داده و اعلام کردند که بر گزاری چنین مراسمی حق رسمی و اصولی کمیته حمایت است ، صمیمانه تشکر و قدر دانی می کنیم، همچنین پیشاپیش از تمامی تشکل ها، فعالین ، احزاب ، سازمانها و محافل دعوت می کنیم در مراسم بزرگداشت رفقا کوروش بخشنده و شاهرخ زمانی و(محمد جراحی   )  در 14 اکتبر 2017 طبق اعلام قبلی از طرف جمع قدم اول شرکت نمایند . طبق برنامه های که رفقای شرکت کننده در جلسه 3 اکتبر تصویب کردند و قرار است در جلسه سه شنبه 10 اکتبر تصمیمات نهایی شوند، شرکت کنندگان می توانند خود سخنرانی کنند یا سخنرانی را معرفی کنند، و در نهایت بخش پرسش و پاسخ نیز خواهیم داشت، همچنین از دیگر رفقا که تمایل در تصمیم گیری دارند و در جلسه 3 اکتبر حضور نداشتن دعوت می کنیم در جلسه 10 اکتبر شرکت کرده و در تصمیم گیری ها و اجرا برنامه ها دخالت نمایند.
مشخصات محل مراسم و زمان آن عبارت است از :
محل برگزاری درطبقه هم کف :
 Community centre 7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung room
زمان برگزاری :
 روز شنبه مورخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ از ساعت ۳۰/۷ الا ۱۱ شب می باشد.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
رضا شهابی آزاد باید گردد
سرنگون باد سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم
کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

12/7/1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر