۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه

دوباره به دفاع از رضا شهابی بر خیزیم!!!


نگذاریم جمهوری اسلامی جنایت کار رضا شهابی را مانند شاهرخ زمانی بکشد.
نگذاریم جمهوری اسلامی جنایت کار رضا شهابی را مانند محمد جراحی دچار بیماری کند.با وعده های دروغین ماموران جنایت کار جمهوری اسلامی سرمایه داری فریب خوردیم، و با درخواست توقف اعتصاب غذا از رضا شهابی مبارزه و دفاع از او را متوقف کردیم، یعنی با دستان خویش آب روی آتش شعله ور مبارزه پاشیدیم، اکنون متوجه شدیم با این کار یقه دشمن ( جمهوری اسلامی ) را رها کردیم و دشمن با خیال راحت مشغول زجر کش کردن رضا شهابی است.
با توجه به کسب چنین آگاهی که تا نباشد چوب تر فرمان نبرد جمهوری اسلامی دو باره بر خیزیم و جمهوری جنایت کار اسلامی را وادار کنیم رضا را آزاد کند.
تشکل های کارگری ، کارگران ، فعالین ، معلمان ، زنان و جوانان تا دیر نشده دوباره مبارزه و حمایت از رضا شهابی را در دستور کار خود قرار بدهیم و با برنامه ریزی و متحدانه و این بار با شدت بیشتر مبارزه کنیم ، سازمانها و احزاب و محافل و تشکل های بیرون از ایران دوباره مثل قبل و بیشتر از قبل دست بکار شوید و از رضا حمایت و دفاع کنید تا دیر نشده به نجات رضا فکر کرده اعتراضات و جلب حمایت های بیشتری را سازماندهی نمایید، همچنین تجربه ای که ازفریب کاری ماموران و سران جمهوری اسلامی دشمن کارگران و زحمتکشان کسب کردیم را مد نظر داشته باشیم و این بار تا رضا شهابی را آزاد نکردند دست از مبارزه بر نداریم .
ما مصرانه از همکاران رضا ، از کارگران ، تشکل ها کارگری ، کمیته ها و فعالین می خواهیم رضا را تنها نگذارند و تلاش و کوشش خود و فداکاریهای رضا را که از جانش مایه گذاشته است بی ثمر رها نکنند ، دو باره دست یکدیگر را گرفته با استواری بیشتر و قامتی بر افراشته بر خیزید ، رفقا بر خیزید و رضا را از چنگال جمهوری اسلامی سرمایه داری نجات دهید.

رضا شهابی آزاد باید گردد
معلم زندانی آزاد باید گزدد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

12/7/1396 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر