۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

دو قسمت از مصاحبه های رفیق محمد جراحیمصاحبه با رفیق محمد جراحی یک

توضیحات لازم :

این دو مصاحبه قسمتی از مصاحبه های است که با رفیق محمد جراحی انجام شده ، ما اینها را قبلا" پخش نکردیم چون برخی بدنبال فرصت طلبی بودند از شرایط بیماری او سو استفاده کنند ، اگر ما اینها را بخش می کردیم فرصتی ایجاد می شد از نظر روحی به رفیق محمد ضربه بزنند و ما به خاطر اینکه مشکلاتی برای رفیقمان ایجاد نشود مصاحبه ها را نگهداشتیم ، اما اکنون می توانیم جواب در خوری به فرصب طلبان بدهیم

۱ نظر: