۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه


اخيراً فعالان «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «پيتر پينکی» (Peter Pinkney)، ریاست «اتحاديۀ کارگران راه آهن، دريانوردی و ترابری» (RMT) بریتانیا، پشتيبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند.
«اتحاديۀ کارگران راه آهن، دريانوردی و ترابری» بزرگترين اتحاديۀ ترابری بريتانيا است که 72,000 عضو آن، هم در بخش دولتی (از جمله متروی لندن) و هم در بخش خصوصی (از جمله راه آهن) کار می کنند.
پس از توضيحات مختصری در مورد تاريخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «پيتر پينکی» پشتيبانی گرم خود را با اين فعالان دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنين همۀ فعالان کارگری از زندان شد.

شبکۀ همبستگی کارگری
4 ژوئن 2015 (14 خرداد 1394)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر