۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

نمایندگان کارگران و معلمان همچنان تحت شکنجه قرار دارند!!!

رسول بداغی هم چنان در انفرادی، بهنام ابراهیم زاده در بند عادی و سعید شیرزاد بلاتکلیف هستند.
جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده کارگران ، معلمین و پرستاران است.


بیش از دو ماه از دزدیده شدن رسول بداغی توسط سربازان گمنام امام زمان با دستور سران  جمهوری اسلامی از سالن 12 سیاسی زندان رجایی شهر و شکنجه و بازجویی و پرونده سازی علیه او در سلول انفرادی می گذرد و در این مدت فقط یکبار اجازه دیدن خانواده را داشته و همسر و دختر خردسال او را نیز به باز پرسی احضار کرده ضمن باز جویی آنها را تهدید به دستگیری و زندان کرده اند .
همین چند روز پیش که حکم نماینده معلمین آقای باغانی را به اجرا گذاشته و به یکی از مخوفترین بندهای کشتارگاه زندان رجایی شهر یعنی بند3 سالن 8   در حال اجرای حکم تبعید کردند که به علت اعدامهای هفتگی برای هر انسان شکنجه گاه عظیم می باشد. این موارد نمونه های است که باید مورد توجه معلمان باشد چون زمانی که اعتراضات معلمان در جریان بود سران جمهوری اسلامی طبق عرف و سنت جنایت کارانه خود تصمیم گرفتند برای ترساندن معلمان و انتقام گیری از انها نمایندگان معلمان را بیشتر از قبل تحت شکنجه قرار بدهند گروگان گیری و انتقال گرفتن از کسانی که در بند هستند به تلافی فعالیت  افراد دیگر خصلت ذاتی این نظام ضد انسانی است ، که نمونه ددمنشانه این گونه گروگان گیری و انتقام گیری در دهه شصت به دستور خمینی جنایت کار دست به قتل عام زندانیان زدند که به ثبت تاریخ رسیده است.  
بهنام ابراهیم زاده را پس از دادن حکم جدبد به مدت  9 سال و 4  ماه در ادامه 5 سال حکم قبلی و گرداندن او تقریبا " در تمامی بندهای زندان به شرورترین و خطرناکترین بند زندان یعنی بند یک سالن 2 دادند .
فعال کارگری سعید شیرزاد بیش از یکسال استکه در بلاتکلیفی می باشد .هموطنان زندانی عقیدتی سعید بابایی مسیحی و شهرام چینیان بهایی هم چنان در تبعید به سر می برند .
همین چند ی پیش بود که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی حتی در تخطی به قول سازمان پرستاری ایران از قوانین خود حکومت علنا" از لغو نمایندگی و اخراج پرستاران اعتصابی توسط سربازان گمنام مولتی میلیاردرهای دزد حاکم دفاع و حمایت کرد .
       در قراردادهای موقت کار، علنا" اخراج را در مقابل اعتصاب قرار دادند وزارت کار به قول سندیکای شرکت واحد "این حیاط خلوت سرمایه داران حاکم" در یک پشیمانی زودرس اجرای قراردادهای یکساله را پس گرفت، در تهران جلو وزارت کار و در اردبیل جلو استانداری اعتراضات قانونی کارگرانرا با شمشیر سرکوب جمهوری اسلامی مواجه کرد ه و چند نفر روانه بیمارستان شدند و در معدن معدنجو یک از  کارگران اعتصابی را کشتند .
جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران در دولت حسن کلید هر گونه عوامفریبی ، طرفداری از محرومین و مستضعفین را کنار گذاشته و در تشدید بهره کشی و دزدی علنی مافیای ثروت و قدرت شمشیر را از رو بسته و تمامی ستمدیدگان از جمله کارگران ، معلمان و پرستاران ، ستونهای حیاتی تولید، آموزش و درمان مردم ایران را به خاک سیاه نشاندند، در این راستا اهم سیاستهای ضدبشری جمهوری اسلامی به عنوان مجری و نوکر ، طرح های امپریالیستها تحت  هدایت و دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یه قرار زیر است :
-          تحمیل و تشدید حقوقهای یک چهارم زیر خط فقر
-          قراردادهای سفید امضا و موقت در بردگی کامل 94 درصدی نیروی کار
-          برداشتن یارانه های کالاهای ضروری و حیاتی مردم مانند نان، آب، گاز، برق و گرانی و تورم نجومی،
-          خصوصوی سازی و تبدیل تولید و تحصیل و درمان و خدمات به حیاط خلوت دزدان و غارت مافیای ثروت و قدرت توسط  حاکمیت.
-          برداشتن گمرکات مرزی و واردات کالاهای بنجل توسط رانت خواران و مافیای حکومتی از مهرو تسبیح گرفته تا  برنج، شکر، میوه و قطعات و ماشین و لباس و ... تا  نابودی کامل تولید داخلی و بیکارسازی نزدیک به 20 میلیون نفر از نیرو کار.
-          نابودی قوانین حمایتی از جمله بیمه  بیکاری
-          دزدی، اختلاس ، چپاول و غارت آشکار هزاران میلیاردی ثروتهای عمومی مانند 220 هزار میلیارد تومان بانکها و 8/2 هزار میلیارد دلار نفتی که به قول مطبوعات حکومتی مانند کیهان به دزدهای حکومتی مقام داده می شود، مانند استاندار دزد اصفهان را استاندار قم می کنند،تا نزدیک آیت اله ها باشد چون با آیت اله ها هم مسلک است.
لب مطلب اینکه با ایجاد شرایط مافیای و فقر حاصل از آن توسط جمهوری اسلامی کل جمعیت کشور 80 درصد زیر خط فقر و بالاترین آمار بیکاری، اعتیاد، فحشا ( به پا ورقی یک در این رابطه توجه کنید)، گرانی، تورم ، خودکشی و طلاق در شرایط مرگ تدریجی قرار دارند و قویترین کشور جهان با رتبه دهم معدن در بین 24 کشور به برکت سرکوب، دزدی و استثمار مردم به ملک شخصی و ارثیه پدری 70 یا 80 مولتی میلیارد آیت اله یا آیت اله زاده و عمدتا" حکومتی تبدیل شده است حال برای ادامه و حفظ روند این بهره کشی، دزدی و غارت که یک قلم از آن یعنی یک درصد آن معادل 800 میلیارد دلار می  شود  چرا در مقابل اعتراضات و مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه مردم و بخصوص کارگران بوسیله حراست  بسیج سپاه و اطلاعات و ... حکومت نظامی برقرار نشود ؟
طبق آمار مسئولان حکومتی در مقابل 5000 زن کارتن خواب تنها در تهران و یک میلیون هفتصد هزار کودک کار و 20 میلیون بیکار و 11 میلیون حلبی نشین و طبق آمار شهرداری تهران 200 هزار گرسنه مطلق در تهران (که همه ی این آمار ها با ادامه یافتن حکومت اسلامی رو به افزایش هستند) پس چرا کلیه نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان بازوی مسلحانه مافیای جهت حفاظت از مولتی میلیارد قرار نگیرد و بالاخره اینکه چرا ما 99 درصد ستمدیدگان و زحمتکشان از جمله کارگران، معلمان ،پرستاران، زنان، کشاورزان و نظامیان تحت ستم باید از غارتگران خود و از استثمار کندگان خود انتظار کمک و رسیدگی به وضعمان را داشته باشیم.
تمامی تجارب مبارزاتی تاریخی ایران و جهان نشان می دهد که حق گرفتنی است، نه دادنی، و چاره ما ستمدیدگان نود و نه درصدی تنها و تنها اتحاد و مبارزه سازمان یافته و با برنامه در مقابل کمتر از یک درصد اما با برنامه آگاه و متشکل سرمایه داران هستیم و کلیه تشکلهای مستقل کارگری و مردمی از جمله کمیته ها و سندیکاهای کارگری  کانون صنفی معلمان و نمایندگان پرستاران و دیگر تشکلها و مبارزین و پیشروان مردمی می باشد که در مقابل یورش وحشیانه طبقه   سرمایه داری به هستی و زندگیمان به بهای گرسنگی و بی آیندگی عزیزانمان در مقابل تشدید فشار بر تشکلها و نمایندگان مانند بداغی ها و بهنام ها به ایجاد کنفدراسیون سراسری و سازمان دهی با برنامه و متشکل و سراسری اعتراضات و اعتصاباتمان متحد و یکپارچه شویم ، باید بدانیم تا حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی بر قرار است هیچ کدام از مردم به هیچ خواسته ای دست نخواهند یافت وفقط  با سر نگونی این نظام ضد انسانی و ضد کارگری و سرمایه داری امامان  و آیت اله ها و نظامیان مولتی میلیادرها می توانیم به مطالبات خود دست یابیم .
به نمایندگان تشکلها که با تهدید سگان مولتی میلیاردر تن به سازش  خیانت داده و به ترمز دستی حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتصابات تبدیل می شوند اعلام می کنیم که آزادی خواهان و مردم درآینده این خیانت آنها را نخواهند بخشید و ماموران سرکوبگر که مافیای ثروت و قدرت از اعتقادات مذهبی آنها برای سرکوب کارگران معلمان و پرستاران به عنوان ارکان تولید و آموزش و درمان آنان و فرزندانشان سواستفاده می کنند باید از خود سوال کنند اگر در لبنان، سوریه، عراق و یمن همین رژیم ولایت مطلقه میلیاردرها مثل خامنه ای، رفسنجانی،  واعظی طبسی، امامی کاشانی و مکارم شیرازیها حاکم شود، آیا مردم کشئر ها نیز مثل مردم ایران از مار به اژدها پناه نخواهند برد ؟
پا ورقی یک - گزارش تکان دهندۀ روزنامه گاردین از هدف زائران عراقى براى صيغه در مشهد!روزنامه بریتانیايى گاردین روز یکشنبه در گزارشی مفصل به موضوع اهداف زائران عراقى در شهر مشهد ايران پرداخته است و نوشته است با وجودی که ده ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دينى شیعه به شهر مشهد ايران سفرمى كنند( جالب است بدانید پول سفر آنها را دولت ایران از در امد نفتی یا دیگر درامدهای ملی که متعلق به مردم ایران یا به همان زنان بیچاره ای است تحت حاکمیت اسلام مجبور شدن برای زنده مانند تن به فحشا بدهند پرداخت می شود)  اما هزاران تن ازاین زائرين به قصد لذت جويى جنسى و ازدواج موقت به اين شهر سفرمى كنند !گاها تعداد این زائران که به فرودگاه مشهد می رسند به بیش از 100 هزار نفرمی رسند. در گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین ذکر شده است تعداد زیاد زن های روسپی و زن های صیغه در کنار ده ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در وسط شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن ها این امکان رامی دهد که به سهولت به هدف خود برسند.روزنامه بریتانیايى گاردین با اشاره به روسپیگری در شهر مشهد نوشته است، روسپی ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریانش پیدا می شوند ودر ازای مبلغ کمی بین 70 تا105 دلار تن به روسپیگری می دهند در واقع تایلند عراقیا.http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/07/prayer-food-sex-and-water-parks-in-irans-holy-city-of-mashhad
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
5/4/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر