۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه

اطلاعیه : تاسيس صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا

کارگران در ايران به دليل سركوب و وجود دهها مانع قانونی از ايجاد تشكل هاي مستقل كارگری محروم شده اند. با این حال به يمن مبارزات كارگران، جنبش کارگری ایران بویژه در دهه گذشته دست آوردها و پيشروی ها ی چشم گیری داشته است؛ بخشی از طبقه کارگر توانسته است به رغم همه سرکوب ها و بگیر و به بندهای دولت، تشکل مستقل خود را ایجاد کند. این تشکل ها اگر چه تحت فشار و سرکوب مداوم حکومت قرار دارند و نمی توانند آزادنه به فعالیت بپردازند اما ایجاد این تشکل ها نشانه اراده و عزم کارگران برای مبارزه متشکل برای دست یابی به خواسته های شان است.

در سالهای گذشته اعتراض و مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد ها، علیه بیکارسازی ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ها، علیه خصوصی سازی ها و بطور کلی برای رسیدن به خواسته های به حق خود در سطح کشور بطور قابل توجه افزایش یافته است. و در همان حال در تمام این سالها واکنش دولت به خواسته های کارگران، سرکوب، دستگیری، زندان و شنکنجه بوده است.
همدستي دستگاه هاي امنيتي با كارفرمايان در يورش به سطح معاش كارگران در دوره  کنونی با تحت فشار قرار دادن و دستگيري فعالين و رهبران كارگری  به بيشترين حد خود رسيده است؛ صدور احكام بلند مدت زندان و  حکم شلاق برای رهبران و فعالين كارگرِی، سياستی  است كه حكومت سرمايه داران و كارفرمايان در پيش گرفته اند تا از این طريق جنبش كارگري را از وجود كارگران پيشرو و سازمانده محروم نمايند، اما این جنبش  علیرغم یورش های سرکوب گرانه دولت، عقب ننشسته و کارگران برای  بهره مندی از سطح معاش بهتر و دست یابی به حقوق خود همچنان مبارزه می کنند.

حمایت از جنبش كارگری  وظيفه تمامي كارگران و فعالين كارگری و انسانهای آزادی خواه است. در همين راستا تعدادی از فعالين كارگری و حاميان جنبش مستقل كارگری ايران بر آن شدند كه با تاسيس "صندوق همياری با كارگران در ايران" به اندازه توان خود، كمك مالی منظمی را به اين جنبش به ویژه به کارگران زندانی و خانواده آنها و فعالین کارگری که به دلیل دفاع از حقوق کارگران از کار اخراج می شوند، برسانند .

در همین پیوند، مجمع عمومی موسس صندوق همیاری در تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٥ با حضور ١٧ نفر در لندن  برگزار گرديد.  در اين مجمع اساسنامه پيشنهادی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و سپس با تغييراتی با اكثريت قريب به اتفاق ارای حاضرین به تصويب رسيد. همچنین در این مجمع پنج نفر به عنوان اعضاي هیئت مدیره صندوق برای مدت شش ماه انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره  کنونی صندوق عبارتند از"  سودابه گشتاسبی، ايوب رحمانی، صديق اسماعيلی، ستار رحمانی و رضا رشيدی.
ما از تمامي كارگران و انسانهاي آزاديخواه و حاميان جنبش مستقل كارگری دعوت مي كنیم كه با عضو شدن در صندوق و یا کمک مالی به آن و یا با تاسيس صندوق های  مشابه در کشور محل اقامت خود، به جنبش كارگری ایران ياری رسانند.
جهت اطلاعات بیشتر لطفا از  راه های زیر با ما تماس بگیرید.

آدرس ایمیل صندوق:
آدرس وبلاگ صندوق:


شماره تلفن تماس: 07957411443
 هیئت مدیره صندوق همیاری با کارگران در ایران- بریتانیا

 14 ژوئن 2015 


ما ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای رفقای تشکیل دهنده این صندوق امیدواریم رفقا بتوانند در کشورهای دیگر و بخصوص در داخل نیز موفق به ایجاد صندوق های دیگری بشوند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر