۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه
امروز شنبه، مورخ ۶ تیرماه، فعالین کمیتۀ اقدام کارگری و کانون کارگران متحد ایران اقدام به توزیع تراکت هایی در سطح مناطقی از تهران نمودند. این اقدام اخیر، در تداوم فعالیت مشابه اواخر خردادماه در کرج صورت گرفت. تراکت های توزیع شده، دربرگیرندۀ مطالباتی نظیر «پیش به سوی سازماندهی خود» و «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»، و «اعتصاب، تشکل!» می شد. در یکی از تراکت ها نیز مطالبۀ علنی کردن دفاتر حسابرسی کارفرما، به خصوص در واحدهای تولیدی که به اسم زیان­دهی و بحران از پرداخت حقوق معوقۀ کارگران شانه خالی می کنند، مطرح گردیده بود. همان طور که در گذشته نیز تأکید شده است، این گونه فعالیت ها، هرچند محدود، علاوه بر انتقال درجه ای اعتماد به نفس به خودِ فعالین انجام دهندۀ آن، الگویی پیشنهادی و عملی هستند که می توانند از سوی سایر جمع های دو-سه نفره با کم­ترین امکانات و با رعایت مسائل امنیتی صورت بگیرند، و به این ترتیب با تبدیل شدن به موجی سراسری، مابه ازایی ملموس در سطح جنبش پیدا کنند.
۶ تیرماه ۱۳۹۴


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر