۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران


جمهوری اسلامی فعالین کارگری را به حبس‌های سنگین محکوم کرد
باید با تمام قوا مقابل این جنایت ایستاد
دادگاه جمهوری اسلامی در تبریز اخیرا محمد جراحی و شاهرخ زمانی دو فعال كارگری و از اعضای "کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری" را به یازده سال و پنج سال زندان محکوم کرد. در همین دادگاه دو فعال دانشجوئی نیما پوریعقوب به شش سال و ساسان واهبی وش به شش ماه زندان محکوم شدند. جمهوری اسلامی آنها را به تشکیل گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم کرده است. این محکومیت‌ها جنایتکارانه است و باید با اعتراض وسیع کارگران و مردم در ایران و در سراسر جهان پاسخ بگیرد.
جمهوری اسلامی در همین روزها در اقدام جنایتکارانه دیگری تعدادی از کارگران اعتصابی شركت آهنگری تراکتورسازی تبریز را پس از دو هفته اعتصاب بخاطر عدم دریافت چندین ماه دستمزد، دستگیر کرد، آنها را در سلولهای انفرادی نگه داشت، موی سرشان را برای تحقیر کوتاه کرد و آنها را از کار اخراج نمود. چند نفر دیگر از فعالین تشکل‌های کارگری را نیز در همین روزها احضار کرده است.
این اقدامات گوشه کوچکی از سیاست سرکوبگرانه حکومت است و به حد کافی ماهیت پلید و ضدانسانیش را به همگان نشان میدهد. کجای دنیا کارگری که به زندگی فقیرانه خود، به دستمزدهائی که بنا به آمار خود رژیم کمتر از یک پنجم خط فقر است و به بالاکشیدن همین دستمزدهای ناچیز اعتراض میکند، به یازده سال و پنج سال زندان محکوم میشود؟ این احکام و این رفتارها باید دنیا را تکان بدهد.
اما این جنایات، ناشی از وحشت حکومت از روند تعمیق و رو به اعتلای اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده‌ای است که نمونه‌ای از آنرا همین روزها در تبریز و برخی دیگر از شهرهای آذربایجان شاهد بودیم. با سرنگونی هر دیکتاتوری در منطقه، زمینه برای انفجار توده‌ای در ایران بیشتر میشود و جمهوری اسلامی که در بحران خردکننده‌ای بسر میبرد، چاره را در شکار فعالین کارگری و دانشجوئی و فعالین سایر جنبش‌های اعتراضی و بویژه در کوبیدن تشکل‌های آنها میبیند.
باید با تمام قوا مقابل این جنایات ایستاد و خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی شد. کلیه احکام زندان و جریمه و وثیقه علیه کارگران و فعالین سیاسی باید لغو شود و به اذیت و آزار و دستگیری رهبران اعتصابات و اعتراضات باید فورا پایان داده شود. در مقابل این سرکوب‌ها باید هرچه وسیعتر به تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های مبارزاتی پیوست و آنها را تقویت کرد.
حزب کمونیست کارگری، کلیه کارگران، دانشجویان و مردم آزاده در سراسر کشور و سازمانهای کارگری، نهادهای مدافع حقوق انسان و کلیه مردم شرافتمند جهان را فرامیخواند که به این احکام جنایتکارانه اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری کلیه کارگران زندانی، دانشجویان، معلمان، فعالین زنان و کلیه زندانیان سیاسی از زندان‌های جمهوری اسلامی شوند. حزب کمونیست کارگری به سهم خود از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذاری نخواهد کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٥ شهریور ١٣٩٠، ١٦ سپتامبر ٢٠١١

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر