۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

بیانیه شماره 22

در جهت گسترش اعتراضات، اطلاع رسانی را گسترش بدهیم.

با توجه به اینکه یافتن  بموقع اطلاعیه و بیانیه ها ، در یافت پیشنهاد و نظرات  منتشر شده در اینترنت و انتشار آنها در وبلاگ  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در جهت یک دست کردن فعالیت ها و اعتراضات اگر چه غیر ممکن نیست اما بسیار سخت و دشوار و نا قص است. در نتیجه از تمامی تشکل ها ، سازمانها و احزاب و افراد می خواهیم :
بیانیه ها ، گزارش کارهای عملی و مطالب خود در مورد 4 زندانی در تبریز که عبارتند از :
1-     شاهرخ زمانی
2-     محمد جراحی
3-     نیما پور یعقوب
4-     ساسان واهبی وش

را از طریق آدرس ایمیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی(freeshahrookh@gmail.com)برای ما ارسال کنند. همچنین از تمامی کارگران ، تشکل ها و ... و بخصوص اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی می خواهیم هر بیانیه ، گزارش یا مطلبی در رابطه با این زندانیان مشاهده کردند برای ما ارسال نمایند.
ضمن تشکر و قدر دانی از تلاش و کوشش تا کنونی کارگران ، تشکل ها ، احزاب و سازمانها و خواستار گسترش هرچه بیشتراعتراضات متحدانه ، به گرمی دستان پر مهرشما را می فشاریم . باشد که هر چه زودتر در نتیجه  گسترش اعتراضات  شاهد عقب نشینی هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و آزادی کارگر زندانی و زندانیان سیاسی  باشیم.


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!


پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


30/6/1390هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر