۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

احکام صادره علیه شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگران را محکوم می‌کنیم


شاهرخ زمانی عضو "هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش" و "کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری"، محمد جراحی و تنی چند از فعالین کارگری دیگر در مجموع به ٢٢.۵ سال ( شاهرخ زمانی: ١١ سال، نیما پوریعقوب: ٦ سال، محمد جراحی: ۵ سال و ساسان واهبی‌وش: ٦ ماه حبس تعزیری ) زندان محکوم شدند. این احکام بخشی ازفشار فزاینده‌ به فعالین کارگری در جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت های آنان است.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم نمودن این احکام ضد کارگری، خواهان آزادی بی قید و شرط همه‌ی فعالین کارگری و کارگران زندانی است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر